דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

מכרז פומבי 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות

תשומת לבכם - חלה חובת רישום לצורך השתתפות במכרז - לרישום לחץ כאן

הבהרה -

1. למרות שאין חובה לקחת חלק בסיור הקבלנים, יש חובה להדפיס את פרוטוקול סיור הקבלנים (עם פרסומו) ולצרף אותו חתום להצעה.

2. ביחס לעמידה בתנאי הסף, חובה על המציע לצרף מסמכים התומכים בכך כי הוא עומד בתנאי הסף.

לחץ כאן למעבר לקובץ נספחים המצורף למכרז פומבי 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות

חזור לעמוד המכרזים