שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 1-23 להפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים וגני הילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 11/10/2023 14:00
שם המכרז: דרושים עובדים לצהרון ניצנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2023 10:14 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: דרושה תפקיד סייעת לצהרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פרסום יועץ מים, ביוב ותיעול קטגוריה: מאגר יועצים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פרסום יועץ זוכה - תכנון שצ"פ במגרש 56 פארק אגן האיילות קטגוריה: מאגר יועצים סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: יועץ תנועה לחניות מונגשות קטגוריה: מאגר יועצים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים