שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פרסום יועץ זוכרה -מקווה טהרה פארק הגיא קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 31/12/2022
שם המכרז: תבחינים להקצאת מקרקעין ציבוריים בגבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 31/12/2022

עבור לארכיון המכרזים