דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

מכרז פומבי להשלמת עבודות פיתוח בשכונת אגן האיילות

תשומת לבכם - חלה חובת רישום לצורך השתתפות במכרז - לרישום לחץ כאן

 

הבהרה -

1. למרות שאין חובה לקחת חלק בסיור הקבלנים, יש חובה להדפיס את פרוטוקול סיור הקבלנים (עם פרסומו) ולצרף אותו חתום להצעה.

2. ביחס לעמידה בתנאי הסף, חובה על המציע לצרף מסמכים התומכים בכך כי הוא עומד בתנאי הסף.

לחץ כאן למעבר לקובץ מפרט טכני להשלמת עבודות פיתוח בשכונת אגן האיילות

חזור לעמוד המכרזים