דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

ארכיון מכרזים ודרושים

מכרזים

מספר שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 מכרז פומבי 7-20 הזמנה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות במועצה המקומית גבעת זאב 16/01/2022 02/05/2022
2 הודעה בדבר בחירת יועץ ניהול ופיקוח לעבודות תשתיות 17/11/2021 17/12/2021
3 מכרז פומבי להשלמת עבודות פיתוח בשכונת אגן האיילות 14/10/2021 31/10/2021
4 מכרז פומבי 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות 14/10/2021 31/10/2021
5 סיור קבלנים מכרז 3/21 השלמת עבודות פיתוח 14/10/2021 31/10/2021
6 סיור קבלנים מכרז 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות 14/10/2021 31/10/2021
7 דרוש/ה פסיכולוג 05/08/2021 24/08/2021
8 דרוש/ה חשמלאי 05/08/2021 24/08/2021
9 דרוש/ה בודק בקשות להיתרי בניה ותכניות מפורטות 05/08/2021 24/08/2021
10 דרוש/ה ספרן/מידען בספריה העירונית 05/08/2021 24/08/2021
11 דרוש/ה מנהל יחידת נוער 04/08/2021 24/08/2021
12 מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך 01/07/2021 13/07/2021
13 פרסום יועצים - פיקוח בנושא ניהול ופיקוח בית הכנסת "איילת השחר" 03/05/2021 20/05/2021
14 פרסום יועצים - פיקוח בנושא מרכיבי ביטחון 15/03/2021 29/03/2021
15 סיור קבלנים: מכרז 1-21 מעברים 01/03/2021 07/03/2021
16 סיור קבלנים: מכרז 2-21 עבודות ברחוב העופר 01/03/2021 07/03/2021
17 פרסום יועצים -ניהול ופיקוח הקמת אולם ספורט בביה"ס בנווה מנחם 24/02/2021 01/03/2021
18 מכרז פומבי 3/21 מקווה רחוב הגיא - למכרז זה ניתנה אורכה נוספת 22/02/2021 30/06/2021
19 מכרז פומבי 2/21 עבודות פיתוח וסלילה ברחוב העופר - למכרז זה ניתנה אורכה 16/02/2021 07/03/2021
20 מכרז פומבי 1/21 תכנית מעברים ציבוריים - למכרז זה ניתנה אורכה 16/02/2021 07/03/2021
21 מכרז פומבי - מנהלת ספריה עירונית 02/02/2021 14/02/2021
22 ביטול מכרז 8/20 - הזמנה לתכנית לבריאות השיניים לגני חובה ובתי הספר 29/12/2020 01/03/2021
23 מכרז חיצוני מנהלת לספריה 14/12/2020 14/01/2021
24 בודק בקשות להיתרי בנייה ותכניות מפורטות 01/12/2020 09/12/2020
25 מנהל/ת ספריה עירונית 01/12/2020 09/12/2020
26 מכרז פנימי/חיצוני תברואן 01/12/2020 09/12/2020
27 מכרז פנימי/חיצוני דרוש חשמלאי/ית 01/12/2020 24/12/2020
28 סיור קבלנים מכרז 5-20 25/11/2020 25/12/2020
29 סיור קבלנים מכרז 6-20 25/11/2020 25/01/2021
30 פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה 23/11/2020
31 פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה 23/11/2020 31/12/2020
32 מכרז 5/20 שדרוג רחוב הצבי + דרך ביוב 15/11/2020 29/11/2020
33 מכרז 6/20 ביצוע עבודות פיתוח במצפור 15/11/2020 29/11/2020
34 מכרז 7/20 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות - בוטל 15/11/2020 29/11/2020
35 בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות 05/08/2020 20/08/2020
36 מכרז 1/20 הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ארבעה כלי רכב 03/05/2020 20/05/2020
37 מכרז פומבי - רכז תרבות תורני 05/03/2020 22/03/2020
38 הזמנה להגשת הצעות מחיר לפיתוח - בית הכנסת "איילת השחר" 24/02/2020 19/03/2020
39 מכרז פומבי - דרוש/ה מנהל/ת לספריה העירונית 31/01/2020 01/03/2020
40 מכרז פומבי - דרושים מדריכים לנערים חרדים בסיכון - לתכנית נוח"ם 12/01/2020 26/01/2020
41 קול קורא להגשת מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים של המועצה המקומית גבעת זאב 08/12/2019 08/12/2019
42 מכרז פומבי 7-2019 מתן שרותי ביטוח למועצה המקומית גבעת זאב 01/11/2019 28/11/2019
43 בודק/ת בקשות להיתרי בניה 30/10/2019 13/11/2019
44 קצין ביטחון למוסדות החינוך (קב"ט מוס"ח) 30/10/2019 13/11/2019
45 דרוש/ה פסיכולוג/ית 30/10/2019 13/11/2019
46 מכרז פומבי חוזר 1/19 לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים לגני ילדים ולקייטנות 08/09/2019 26/10/2019
47 מכרז פנימי/פומבי דרושה לבורנטית בבית ספר 15/08/2019 01/09/2019
48 מכרז פומבי דרוש פסיכולוג 15/08/2019 01/09/2019
49 מכרז פנימי/חיצוני מנהלת/ת שרות פסיכולוגי חינוכי 01/07/2019 20/07/2019
50 מכרז פומבי חוזר 1/19 לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים 16/06/2019 16/07/2019
51 מכרז פומבי 6/19 בניית תוספת 4 חדרי עזר בביה"ס אגמים 01/06/2019 01/07/2019
52 מכרז פומבי מס' 5/19: בניית בית הכנסת "איילת השחר" 30/05/2019 01/07/2019
53 מכרז חיצוני - מנהל יחידת נוער 29/05/2019 16/06/2019
54 מכרז פומבי מספר 1/19 - הצעות לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים לגני ילדים של המועצה המקומית גבעת זאב ולקי 19/05/2019 12/06/2019
55 הודעה חוזרת לציבור הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2018 16/09/2018 03/10/2018
56 מכרז מס' 18/5 – החלפת ושדרוג משאבות ביוב מ.מ גבעת זאב – הבהרות 01/08/2018 06/08/2018
57 מכרז מס' 2018/08 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה 26/07/2018 30/08/2018
58 מכרז מס' 2018/07 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות למועצה מקומית גבעת זאב 26/07/2018 30/08/2018
59 מכרז פומבי מס' 5/18 החלפת ושדרוג משאבות ביוב 09/07/2018 31/07/2018
60 מכרז 4-18 אספקה והתקנת ציוד כושר במועצה מקומית גבעת זאב 30/05/2018 25/06/2018
61 פרוטוקולי וועדת השלושה 22/05/2018 02/02/2020
62 מכרז 3-18 מכרז לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה 13/05/2018 31/05/2018
63 מכרז 1 - 18 הספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק 26/02/2018 09/04/2018
64 מכרז 2 - 18 מכרז להחלפת מדי מים ועבודות נלוות 26/02/2018 09/04/2018
65 מכרז פומבי 3 - 17 אספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית 17/12/2017 31/01/2018
66 מסמך הבהרות 1 - למכרז למתן שירותי שמירה 17/12/2017 31/01/2018
67 מכרז 6 - 17 למתן שרותי שמירה 04/12/2017 26/12/2017
68 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת 01/10/2017 02/12/2017
69 דרוש מדריך למועדונית 01/10/2017 02/12/2017
70 דרושה ספרנית 01/10/2017 02/11/2017
71 דרושה מזכירה לחטיבת הביניים 01/10/2017 02/12/2017
72 מכרז למשרת ספרן/נית 01/04/2017 19/04/2017
73 מכרז למשרת מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור 01/04/2017 19/04/2017
74 מכרז למשרת מדריכה במועדונית 01/04/2017 19/04/2017
75 מתן שרותי הדברה למועצה 19/03/2017 18/04/2017
76 נוסח המכרז למתן שרותי הדברה למועצה 19/03/2017 18/04/2017
77 מכרז פומבי מס'  2017 / 2  למתן שירותי הדברה למועצה- הודעה על סיור קבלנים 19/03/2017 18/04/2017
78 מכרז פומבי מס'  2017 / 2  למתן שירותי הדברה למועצה - נוסח מעודכן לערבות מכרז 2-17 19/03/2017 18/04/2017
79 אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו לאיסוף גזם ופסולת ולטיפול בתאורה 02/03/2017 19/03/2017
80 מכרז למשרת סגנית מנהל/ת מחלקת הגבייה 22/11/2016 08/12/2016
81 קול קורא- הצטרפות למאגר המתכננים של המועצה 21/11/2016 08/12/2016
82 מכרז למשרת פסיכולוגית חינוכית 10/11/2016 27/11/2016
83 מכרז למשרת עובדי מחלקת הגבייה 27/10/2016 27/11/2016
84 מכרז פומבי למשרת מנהל/ת יחידת הגבייה 06/10/2016 27/11/2016
85 קול קורא- הצטרפות למאגר המתכננים של המועצה 01/08/2016 31/08/2016
86 מכרז מסגרת לעבודות ניקוז מים וביוב 26/06/2016 26/07/2016
87 מכרז פנימי / פומבי רכז/ת חינוך מיוחד 02/02/2016 17/02/2016
88 מכרז פנימי/חיצוני מזכיר/ה 02/02/2016 17/02/2016
89 מכרז פנימי / פומבי - סייעת צהרון לביה"ס 02/02/2016 17/02/2016
90 מכרז פנימי / פומבי - אב בית בביה"ס 02/02/2016 17/02/2016
91 מכרז פנימי / חיצוני - מדריכה במועדונית 02/02/2016 17/02/2016
92 מכרז פנימי / חיצוני - עובד/ת אחזקה 02/02/2016 17/02/2016
93 מכרז פנימי / פומבי - רכז/ת גנים 02/02/2016 17/02/2016
94 מכרז פנימי / פומבי - סייעות כיתה 02/02/2016 17/02/2016
95 מכרז פנימי / פומבי - עובד שפ"ע 02/02/2016 17/02/2016
96 מכרז פנימי / חיצוני, רכז רווחה חינוכית ומועדוניות 10/01/2019
97 מכרז חיצוני - מנהל יחידת נוער 27/06/2019
98 מכרז חיצוני - וטרינר רשותי 27/06/2019
99 מכרז חיצוני - לבורנט/ית בבית ספר 27/06/2019
100 מכרז פומבי - דרוש וטרינר 12/08/2019

דרושים

מספר שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 דרוש מנהל מחלקת חינוך 09/06/2022 26/06/2022
2 דרוש ספרן/מידען לספריה הציבורית 30/05/2022 13/06/2022
3 דרוש/ה רכז יישובי לצהרוני ניצנים 23/05/2022 06/06/2022
4 דרוש רכז מעורבות חברתית 03/04/2022 14/04/2022
5 בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות 03/04/2022 14/04/2022
6 דרוש תברואן 03/04/2022 14/04/2022
7 תיאור תפקיד רכז צהרונים יישובי 03/04/2022 14/04/2022
8 מנהל יחידת רכש ואספקה 22/02/2022 08/03/2022
9 מכרז פומבי דרוש תברואן 16/02/2022 06/03/2022
10 דרוש/ה - מנהל/ת מחלקת חינוך 10/02/2022 24/02/2022
11 דרוש מנהל יחידת נוער 10/02/2022 25/02/2022
12 בודק בקשות להיתרי בניה ותכניות מפורטות 24/11/2021 05/12/2021
13 דרוש  חשמלאי מוסמך 16/11/2021 05/12/2021
14 מנהל יחידת הגבייה 16/11/2021 05/12/2021
15 מנהל יחידת נוער 16/11/2021 05/12/2021
16 מנהל ספריה עירונית 16/11/2021 05/12/2021
17 מנהל ספריה עירונית 16/11/2021 05/12/2021
18 מנהל חשבונות 16/11/2021 05/12/2021
19 דרושה סייעת צהרון ניצנים 05/10/2021 20/10/2021
20 דרושה סייעת לגננת 05/10/2021 20/10/2021
21 דרוש/ה מנהל יחידת נוער 08/06/2021 20/06/2021
22 דרוש/ה מפקח/ת בניה 08/06/2021 20/06/2021
23 דרוש/ה ספרן / מידען בספריה העירונית 08/06/2021 20/06/2021
24 דרוש/ה תברואן 08/06/2021 20/06/2021
25 דרוש/ה חשמלאי מוסמך 08/06/2021 20/06/2021
26 דרוש/ה מנהל/ת ספריה עירונית 08/06/2021 20/06/2021
27 דרוש/ה פסיכולוג/ית 08/06/2021 20/06/2021
28 מכרז פומבי - דרוש מפקח בניה 11/04/2021 20/04/2021
29 מכרז פומבי - דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער 11/04/2021 20/04/2021
30 מכרז פומבי - דרוש/ה תברואן 11/04/2021 20/04/2021
31 מכרז פומבי - ספרן/נית מידען לספריה העירונית 11/04/2021 20/04/2021
32 מכרז פומבי - דרוש חשמלאי/ית מוסמך 11/04/2021 20/04/2021
33 מנהל/ת ספריה עירונית 13/08/2020 06/09/2020
34 דרושים/ות סייעות למילוי מקום בגנים ובבתי הספר 24/01/2019 25/02/2019
35 דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד מרכז/ת (שלטון מקומי) 40-38 מח"ר במחוז ירושלים 02/08/2018 16/08/2018
36 דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט/ית לאגף ישובים ישראליים ביו"ש 31/07/2018 08/08/2018
37 למשרד הפנים דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד מרכז/ת )שלטון מקומי( 40-38 מח"ר במחוז ירושלים 31/07/2018 01/08/2018
38 הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית גבעת זאב 31/07/2018 17/08/2018
39 משרות ביחידת הנוער 03/06/2018 03/07/2018
40 דרושה סייעת אישית 19/02/2017 19/03/2017
41 מכרז פנימי/פומבי דרוש אב בית לבי"ס 23/12/2018
42 מכרז פנימי/ חיצוני דרוש/ה מזכיר/ת בית ספר 23/12/2018
43 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה ספרן/נית לספריה הציבורית 23/12/2018
44 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה עו"ס 23/12/2018
45 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה מ"מ עו"ס 23/12/2018
46 מכרז חיצוני דרוש/ה רכז/ת לקידום תעסוקת צעירים במצבי סיכון 23/12/2018
47 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה רכז/ת מחסנים 23/12/2018
48 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה 23/12/2018
49 מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה פסיכולוג/ית 23/12/2018
מכרזים בתוקף