דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

ביאור שיטת חישוב הארנונה

ביאור שיטת חישוב הארנונה.jpg

 

שיטת חישוב הארנונה

  1. בבניין המשמש למגורים:

כל שטח הבניין לרבות שטח הרצפה מתחת לקירות חוץ ופנים, לרבות כל שטח שלו תקרה (למעט פרגולה שאינה עולה לכדי תקרה על פי הגדרתה ב"חוק הפרגולות") ושלושה קירות לפחות בבניין מגורים. (כפי שמופיע בצו הארנונה מזה שנים רבות, וכעת, בכפוף להנחיות משרד הפנים המועצה מחויבת לאכוף) משטח זה יופחתו:

  • שטח מרפסת ומרפסת גג שאינן מקורות בגג ואין להן מינימום של שלושה קירות, מרתף  ששטחו אינו עולה על 50 מ"ר וגובהו אינו עולה על 2.2 מ"ר ושאינו משמש למגורים.
  • עליית גג שגובה תקרתה נמוך מ-1.8 מטרים.
  • בבתים בבנייה רוויה יופחת 5 מ"ר משטח הדירה.
  • שטח מעלית יחושב פעם אחת, ולא בכל קומה וקומה (המועצה בחרה בשיטת החישוב המקלה ביותר לגבי מעליות).
  • שטחים משותפים בבניין בבנייה רוויה יחושבו באופן יחסי בהתאם לשטח הדירות בבניין.
  • בבתים פרטיים בהם יש מדרגות פנימיות, יחושב שטח המדרגות ב-30% משטחו.

2. בבניין שאינו משמש למגורים, השטח לתשלום הארנונה  יחושב על פי מדידה חיצונית.

3. שטח בריכת שחיה בחצר או בגג הבניין, בין מקורה ובין שאינה מקורה יחשבו כשטח הבניין.

4. כל תוספת בניה בין בהיתר ובין שלא בהיתר תחושב לצרכי תשלום ארנונה. אין בתשלום זה כדי להוות אישור או הודאה בחוקיות הבניה.