נושא ראשי

נושא משני

פרוט הנוהל במדויק ובתמציתיות

אכיפה

כיצד ניתן לבטל עיקול בנק?

ניתן להסיר עיקול בנק לאחר תשלום מלוא החובות למועצה.

המוקדן ישלח מייל למנהלת המחלקה להסרת עיקול.

אכיפה

מיהו עורך הדין המייצג את המועצה?

עו"ד המייצג את המועצה:  צנטלר גולדשמיט ושות'

רח' הלל 6/1  ירושלים

טל: 02-6243020

פקס: 02-6243556  

אכיפה

כיצד פועל חייב הנמצא בהליכי הוצאה לפועל?

חייב הנמצא בהליכי הוצאה לפועל יפנה למנהלת מחלקת הגביה, במייל:

[email protected]

אמצעי תשלום

האם ניתן לשלם את הארנונה מראש?

ניתן לשלם מראש ארנונה עד 31 בינואר . תשלום מראש מקנה הנחה של 2%

אמצעי תשלום

האם ניתן לשלם בהעברה בנקאית?

כן. ניתן להעביר ל:

 • בנק הפועלים 12
 • סניף 436
 • חשבון 652021

יש לשלוח אישור העברה לפקס 02-5369141-ולציין שם טלפון ומספר ת.ז.

אמצעי תשלום

תוך כמה ימים יזוכו התשלומים שבוצעו בבנק הדואר?

התשלומים המשולמים באמצעות בנק הדואר יזוכו תוך 5 ימי עסקים.

אמצעי תשלום

כיצד ניתן לבטל הוראת קבע?

ניתן לבטל הוראת קבע למועצה בשתי דרכים:

 1. בפקס: :02-5369141
 2. המייל:  [email protected]

בבקשה לביטול יש לפרט: שם, כתובת, מס ת.ז וטלפון נייד/נייח. כמו כן יש לציין שם בנק/מס' בנק,

שם הסניף /מס' סניף, ומס' חשבון בנק.

אמצעי תשלום

כיצד ניתן לעדכן הוראת קבע בסוגי תשלום השונים?

ניתן להוריד מאתר המועצה טופס עדכון הוראת קבע מיסים (או חינוך) מהכתובת:

http://www.givat-zeev.muni.il/forms/

להחתים את הבנק ולשלוח למחלקת הגביה .אפשר גם דרך הפקס במס' 02-5369141

וגם דרך המייל:  [email protected]

העברת בעלות

מהו התהליך להוצאת אישור העברת בעלות למינהל?

בעת מכירת נכס או מחזור משכנתא או שינוי בעלות יש צורך באישור מהמנהל. לצורך קבלתו יש להציג בפני מחלקת הגביה:

 1. חוזה מכירה/קניה
 2. ספחי ת.ז של הקונה/ים
 3. קריאת מונה מים ליום העזיבה.
 4. עלות האישור 69 ₪

האישור יונפק לאחר פירעון מלוא החוב כולל תשלומים עתידיים (שיקים דחויים) ברשות המיסים והחינוך

 

 

 

העברת בעלות

 

 

מהו התהליך להוצאת אישור העברת בעלות בעקבות גירושין?

 

 

בעת מכירת נכס או מחזור משכנתא או שינוי בעלות יש צורך באישור מהמנהל. לצורך קבלתו יש להציג בפני מחלקת הגביה:

 1. חוזה מכירה/קניה
 2. ספחי ת.ז של הקונה/ים
 3. קריאת מונה מים ליום העזיבה.
 4. עלות האישור 69 ₪
 5. הסכם גירושין חתום ע"י עו"ד

האישור יונפק לאחר פירעון מלוא החוב כולל תשלומים

עתידיים (שיקים דחויים) ברשות המיסים והחינוך

העברת בעלות

מהו התהליך להוצאת אישור העברת בעלות בעקבות קבלת ירושה?

בעת מכירת נכס או מחזור משכנתא או שינוי בעלות יש צורך באישור מהמנהל. לצורך קבלתו יש להציג בפני מחלקת הגביה:

 1. חוזה מכירה/קניה
 2. ספחי ת.ז של הקונה/ים
 3. קריאת מונה מים ליום העזיבה.
 4. עלות האישור 69 ₪.
 5. צו קיום צוואה.

האישור יונפק לאחר פירעון מלוא החוב כולל תשלומים עתידיים (שיקים דחויים) ברשות המיסים והחינוך

הנחות

מהי ההנחה לעיוור?

עיוור זכאי ל-90% הנחה עד 100 מ"ר. למימוש הזכאות יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. תעודת עיוור
 3. צילום ספח תעודת זהות

ניתן להוריד מאתר המועצה טופס עדכון הוראת קבע מיסים (או חינוך) מהכתובת:

http://www.givat-zeev.muni.il/forms/

הנחות

מה ההנחה לנכה המקבל קצבת אבדן כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה?

נכה המקבל קצבת אבדן כושר השתכרות  זכאי ל-80% הנחה עד 100 מ"ר. למימוש הזכאות יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי בו יצוין אחוז נכות/אי כושר
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות  ייצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לנכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה?

נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה זכאי ל-40% הנחה  עד 100 מ"ר. למימוש הזכאות יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי בו יצוין אחוז נכות
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות ייצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה למקבל קצבת סיעוד מביטוח לאומי?

מקבל קצבת סיעוד מביטוח לאומי זכאי ל-70% הנחה עד 100 מ"ר. למימוש הזכאות יש לצרף:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות ייצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה למקבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות?

מקבל קצבת גמלת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי זכאי ל-70% הנחה עד 100 מ"ר. יש לצרף:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף. ובתנאי שמקבל את הגמלה ברצף מלפני שנת 2003 עד היום ללא הפסקה הגדולה מ 6 חודשים.

הנחות

מהי ההנחה למקבל גמלת אסיר ציון או בן משפחה של הרוג מלכות?

מקבל גמלת אסיר ציון או בן משפחה של הרוג מלכות זכאי ל-66% הנחה עד 70 מ"ר. יש לצרף:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור אסיר  ציון
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה להורה יחיד לילד?

הורה יחיד לילד זכאי ל20% הנחה עד 100 מ"ר גרוש/ה או שנתיים פרוד/ה. יש להגיש

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה.
 2. הצהרה לקבלת הנחת הורה יחיד אפשר להוריד באתר המועצה –מחלקת גביה.
 3. צילום ספח תעודת זהות
 4. אישור על אחזקת הילד.

הערה: האישור בתוקף עד גיל 18 וכל עוד הילד/ה חיל/ת  או בשירות לאומי.

הנחות

מהי הנחה לילד נכה?

ילד נכה זכאי ל- 33%  הנחה עד 100 מ"ר. יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לעולה חדש או אזרח עולה?

עולה חדש או אזרח עולה זכאי ל-90% הנחה עד 100 מ"ר למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים בארץ.

יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. דרכון
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות ייצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לעולה התלוי בעזרת הזולת?

עולה התלוי בעזרת הזולת זכאי ל80%  הנחה עד 100 מ"ר- יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ביטוח לאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות ייצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לחייל בשירות חובה?

חייל בשירות חובה (ועד 4 חודשים לאחר שחרורו ) זכאי ל-100% הנחה  ל70-מ"ר  עד 4 נפשות, ומעל 4 נפשות.ל90- מ"ר. יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. תעודת חוגר
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף. ההנחה תינתן אך ורק למחזיק הרשום בנכס.

הנחות

מהי ההנחה לנכה צ.ה.ל. הזכאי לתגמולים או מענק?

נכה צ.ה.ל. הזכאי לתגמולים או מענק זכאי ל-66%  הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או ל-90 מ"ר (מעל 4 נפשות). יש לצרף:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור משרד הביטחון המציין את אחוזי הנכות ומאיזה תאריך הזכאות.
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה למתנדב/ת בשירות לאומי / משרת/ת בשירות אזרחי?

מתנדב/ת בשירות לאומי המשרת/ת בשירות אזרחי זכאי /ת להנחה בהתאם לשעות ההתנדבות השבועיות ומספר הנפשות . יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור שרות לאומי .
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

משרת בשירות אזרחי  המבקש הנחה יש להמציא אישור על שעות (הנחה ניתנת ע"פ כמות השעות):

 • 20 שעות שבועיות  זכאי/ת ל-50% הנחה
 • 30 שעות שבועיות  זכאי/ת ל-75% הנחה
 • 36 שעות שבועיות  זכאי/ת ל-100% הנחה
 • 40 שעות שבועיות  זכאי/ת ל-100% הנחה

ההנחה ניתנת ל-70 מ"ר עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מעל 4 נפשות.

 

  האם למשרתי המילואים יש זכאות להנחה וכיצד מקבלים אותה?

הזכאות ניתנת לעונים על התנאים הבאים:
-בעלי תעודת משרת מילואים פעיל (או אישור אחר מקביל ותקף מצה"ל).   

  (תעודת משרת מילואים פעיל ניתנת לחייל מילואים פעיל אשר ביצע מעל 20 ימי מילואים במהלך שלושת השנים
הקלנדאריות הקודמות או לחלופין חיל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרורו וביצעו 14 ימי מילואים בתקופה

של שנה או שנתיים רצופות.)
-רשומים כשוכרי הדירה או כבעליה.

יש לצרף אישורים :  

1.טופס בקשה להנחה מארנונה.

2.הסכם שכירות או רכישה, ותעודת משרת מילואים פעיל או אישור אחר מצה"ל שמעיד על שירות מילואים פעיל.

3.צילום ספח תעודת זהות

 שיעור הנחה מירבי - עד 5%.   

הנחות

מהי ההנחה לנכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים?

נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים  יקבל 66%  הנחה עד 70 מ"ר-(עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות).יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור ממשרד האוצר
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לזכאי לתגמולים לבן משפחה של חייל שנספה במערכה?

זכאי לתגמולים לבן משפחה של חייל שנספה במערכה יקבל 66%  הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות). יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור משרד הביטחון
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה/בתי הסוהר (נכים ונספים)?

זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה/בתי הסוהר (נכים ונספים) יקבל 66%  הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות). יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור זכאות לתגמול
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה?

הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה יקבל 66%  הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות).

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור הביטוח הלאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לזכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים?

66%זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יקבל 66% הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות).

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור משרד האוצר
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה הולנד, אוסטריה, בלגיה?

זכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה הולנד, אוסטריה, בלגיה זכאי ל-66%  הנחה עד 70 מ"ר-(עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות).

יש לצרף:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור משרד האוצר
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לחסיד אומות העולם?

חסיד אומות העולם זכאי ל-66%  הנחה עד 70 מ"ר (עד 4 נפשות), או 90 מ"ר (מעל 4 נפשות). יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור מתאים
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לאזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, שארים, תלויים או נכים מעבודה?

אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, שארים, תלויים או נכים מעבודה  זכאי ל-25%  הנחה עד 100 מ"ר.

יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור מהביטוח הלאומי  וממתי משולמת קצבת הזקנה.
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי ההנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת הבטחת הכנסה או קצבת זקנה לנכה?

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת הבטחת הכנסה או קצבת זקנה לנכה  זכאי ל-100% הנחה עד 100 מ"ר. יש להציג:

 1. טופס בקשה להנחה מארנונה
 2. אישור מהביטוח הלאומי
 3. צילום ספח תעודת זהות

הערה: המחזיק נכס בשכירות יצרף חוזה בתוקף.

הנחות

מהי הנחת אזרח ותיק + מבחן הכנסה?

אזרח ותיק +במבחן הכנסה זכאי ל-30%  הנחה עד 100 מ"ר.

יש להגיש בקשה.

הכנסה נמוכה מהשכר הממוצע ו/או בני זוג מפעם וחצי מהשכר הממוצע.

הנחות

כיצד ניתן לקבל פטור מנכס ריק /שיפוצים למגורים?

כדי לקבל פטור לנכס ריק למגורים יש למלא בקשה ולצרף חשבונות חשמל, גז ומים. כן יש לצרף תמונות מהשיפוץ ותאריך. המועצה רשאית לאשר עד 6 חודשים ומינימום חודש, פעם אחת בחיי הנכס.

הנחות

האם ניתן לקבל יותר מהנחה אחת?

מבקש הזכאי ליותר מהנחה אחת-יקבל את הגבוהה מבניהן.

הנחות

למי ניתנת הנחת מבחן ההכנסה?

הנחת מבחן הכנסה ניתנת לכל מי שעומד בהכנסה לנפש  ע"פ טבלת ההנחות המתפרסמת ע"י משרד הפנים.

ראה טבלת ההנחות באתר.

הנחות

כיצד יש להגיש בקשה להנחות?

יש להגיע למחלקת הגביה עם כל המסמכים הנדרשים.  במידה וחסרים מסמכים – הבקשה לא תתקבל.

אין להגיש במייל או בפקס.

 

הנחות

מתי יש להגיש בקשות להנחת מבחן הכנסה?

כדי לקבל הנחה על כל השנה יש להגיש בקשה להנחות מבחן הכנסה עד 30 ביוני כל שנה. במידה ותוגש בקשה לאחר תאריך זה – ותאושר, היא תינתן אך ורק על המחצית השנייה של השנה.

 

הנחות

מה יש להגיש כדי לבדוק זכאות הנחה  ע"פ מבחן ההכנסה?

כדי לבדוק זכאות  ע"פ מבחן הכנסה יש להגיש:

 1. טופס בקשה להנחה
 2. תלושי שכר של שני בני הזוג לחודשים  10,11,12 של שנה קודמת חתומים ע"י מעסיק
 3. ספחי ת.ז. עם כתובת מעודכנת וכן ספחי ת.ז. של ילדים מעל גיל 18.
 4. חוזה שכירות בתוקף, במידה ויש
 5. תדפיסי כל הבנקים שיש ברשות התושב  לחודשים 10,11,12 שנה קודמת.
 6. ילדים מעל גיל 18 יצרפו תלושי שכר לחודשים  10,11,12 של שנה קודמת.
 7. מי שאינו עובד יצרף אישור ביטוח לאומי.

הנחות

האם ניתן להגיש בקשה להנחה על יותר מדירה אחת?

הנחה תאושר לדירת מגורים אחת המוחזקת על ידי הזכאי ולשנה אחת בלבד.

הנחות

האם ניתן להגיש בקשה להנחת מבחן הכנסה על שנים קודמות?

ההנחות ניתנות אך ורק עבור שנת הכספים הנוכחית. לא תינתן הנחה שהוגשה אחרי 31 בדצמבר עבור שנה קודמת.

הנחות

האם ניתן להגיש בקשה להנחת מבחן הכנסה עבור דייר משנה?

ניתן להגיש בקשה להנחה אך ורק כאשר יש לדייר המשנה כניסה נפרדת.

הנחות

 

מה קורה עם ההנחה במקרה שיתרת החוב אינה משולמת במהלך השנה?

זכאי להנחה שלא פרע את יתרת החוב שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה בטלה ותיווסף ליתרת החוב.

הנחות

 

האם יש הגבלת שטח במתן הנחות?

כל ההנחות ניתנות עבור  100 מ"ר ראשונים ע"פ צו הארנונה.

הנחות

 

האם צריך לשלם ארנונה בזמן ההמתנה לתשובה לגבי ההנחות שהוגשו?

נישום המבקש הנחה חייב על פי חוק לשלם את המיסים במועדים הנקובים. במידה ותאושר הנחה יקבל החזר. ניתן לשלם על חשבון חלק מהחוב. יתרת החוב צוברת ריבית והצמדה.

הנחות

כיצד מקבלים תשובה לבקשה להנחות?

במידה ואושרה ההנחה- תשלח לנישום החלטה על גובה ההנחה ותקופתה.

במידה ותיווצר יתרת זכות – יש להעביר פרטי בנק לצורך זיכוי החשבון.

השגה

בתוך כמה זמן ניתן להגיש השגה?

כל תושב רשאי להשיג בכתב על החיוב שקיבל תוך 90 יום ממשלוח הודעת החיוב בפני מנהל הארנונה .

השגה

על מה ניתן להגיש השגה?

ניתן להגיש השגה על:

 1. שטח הנכס/סוג הנכס
 2. סוג אזור
 3. מחזיק

כללי

אם הנכס אינו רשום על שמי – כיצד ניתן לקבל פרטים?

יש להגיש ייפוי כח מקורי חתום ע"י עו"ד.

כללי

מהי כתובת אתר התשלומים?

קישור למיסים

https://www.citypay.co.il/htmls_Heb/tofes_tashlum.asp?SId=9&LAMASID=807300

קישור חינוך : https://www.citypay.co.il/htmls_Heb/tofes_tashlum.asp?SId=5&LAMASID=807300

כללי

מהן שעות פעילות מחלקת הגביה?

ימים א-ה 8:15 – 13:00

 יום ג' גם אחה"צ מ 15:00 – 17:00    

  אין קבלת קהל בימי שישי וערבי חג. 

כללי

מהו מספר פקס של מח' הגביה?

02-5369141

כללי

מהו המייל של מחלקת הגביה?

[email protected]

כללי

אלו מסמכים צריך לרישום דירה חדשה מקבלן?

לרישום דירה חדשה מקבלן יש להגיש למחלקת הגביה :

 1. חוזה חתום
 2. אישור אכלוס
 3. ספחי ת.ז

כללי

אלו טפסים צריך להביא למחלקת הגביה ברכישת דירה?

לאחר רכישת דירה יש להציג:

 1. חוזה רכישה,
 2. אישור תאריך מסירת חזקה,
 3. ספחי ת.ז של הקונים,
 4. קריאת מונה מים ליום העזיבה/כניסה.

כללי

אלו טפסים צריך להביא  למחלקת הגביה בעזיבת דירה בשכירות?

עם עזיבת דירה בשכירות יש להציג:

 1. אישור מבעל הנכס בדבר הפינוי חתום על ידו
 2. קריאת מונה מים ליום העזיבה/כניסה

כללי

מהי התקופה המינימלית לצורך שינוי מחזיק נכס בשכירות?

התקופה המינימלית לחוזה שכירות בתוקף היא שנה

כללי

מהם המסמכים שיש להציג עם החלפת משלמים בקבלת ירושה?

עם החלפת משלמים בקבלת ירושה יש להציג:

 1. צו קיום צוואה
 2. ספחי ת.ז

כללי

מהם המסמכים שיש להציג עם קבלת נכס מכינוס נכסים?

עם קבלת נכס מכינוס נכסים יש להציג:

 1. צו כינוס נכסים
 2. ייפוי כח
 3. ספחי ת.ז

כללי

כיצד ניתן לעדכן כתובת למשלוח?

יש לשלוח בקשה בכתב למחלקת הגביה ולציין שם  כתובת חדשה ומספרי ת.ז וטלפון נייד. ניתן לביצוע גם בפקס/מייל.

תשלומים שונים

כיצד משלמים תשלומי אגרות בניה?

יש לפנות למחלקת הנדסה ולהמציא טופס תשלום מטעמם.

תשלומים שונים

כיצד משלמים תשלומי אגרות מידע?

יש לפנות למחלקת הנדסה ולהמציא טופס תשלום מטעמם.

תשלומים שונים

מה הבסיס החוקי לאגרת שרותי שמירה?

הבסיס החוקי הוא חוק עזר שרותי שמירה לגבעת-זאב.

ראה החוק באתרנו:

http://www.givat-zeev.muni.il/43/

תשלומים שונים

כיצד ניתן לקזז תשלום למועצה כאשר המועצה חייבת (לספק.)?

יש לפנות בכתב לגזבר המועצה  ולקבל את אישורו.

מים

מהי צריכת מים משותפת?

צריכת מים משותפת היא ההפרש בין סה"כ כל מוני המים הדירתיים  לבין המונה הראשי.

מומלץ להתקין שסתום אל חוזר לדוד המים החמים ולפני כל מונה פרטי ולמונה הראשי.

כל נזילה/פיצוץ אחרי המונה הראשי באחריות הנישום.

מים

מה עלי לעשות במקרה של נזילת מים?

במקרה של נזילת מים יש להגיש:

 1. טופס בקשה לתיקון חיוב מים בעקבות נזילה.
 2. אישור אינסטלטור/הצהרה/חשבונית מס

הבקשה תבחן לאחר קריאת המים של התקופה הבאה , תיקון על פי חוק לשתי קריאות מים בלבד!

הטופס בכתובת: http://www.givat-zeev.muni.il/forms/

מים

מתי מבצעת מחלקת הגביה הערכות לקריאת מונה המים?

במידה ולא ניתן לקרוא את מונה המים מכל סיבה שהיא, מחלקת הגביה תשלח מכתב בגין הערכה בקריאת מונה המים, ההערכה תבוצע על פי קריאה זהה לתקופה אשתקד

מים

כיצד ניתן לעדכן קריאת מונה מים במקרה שנרשמה הערכת קריאת מים?

הנישום יכול  לקרוא את מונה המים ולעדכן הקריאה בפקס או במייל ע"ג המכתב שקיבל.

מים

עדכון נפשות

 

יש למלא טופס הצהרת נפשות ולצרף ספחי תעודת זהות עם כתובת מעודכנת של כל המתגוררים בנכס . אם ישנם ילדים מעל גיל 18, יש לצרף גם ספחי תעודת הזהות שלהם.

מספר הנפשות יעודכן מיום קבלת הצהרת הנפשות

כללי

כיצד ניתן לקבל החזר כספי?

תושבים אשר זכאים להחזר כספי יעדכנו פרטי בנק ( קוד בנק/סניף/חשבון ושם בעל החשבון) ההחזר יועבר לבנק תוך שבועיים. ניתן לעדכן פרטי בנק בפקס או במייל