השמירה במוסדות החינוך בגבעת זאב, הכוללת שומרים וסיורים ממונעים, היא בהתאם לנוהלי משרד החינוך. ההוצאות חלות על משרד החינוך ועל הרשות המקומית.