מענה ישובי כולל לבני נוער חרדיים אשר התקשו להתמיד במסגרות נורמטיביות (חינוכיות, משפחתיות וקהילתיות) .

מדריכי נוער פועלים ברמה שכונתית לצורך איתור, פעילות פנאי, הפנייה ויצירת דמות משמעותית ומתכללת עבור הנוער והמשפחה.

התכנית כוללת רצף מענים עבור בני נוער מנותק  ובסיכון , ומתייחסת למרכיבים  הבאים:

  • פעילות מניעה, איתור, התערבות קהילתית.
  • התערבות במצבי חרום ומתן מענים ראשוניים.
  • קשר ומענה טיפולי המשכי לפי הצורך.
  • תמיכה, העשרה וליווי בקהילה.
  • טיפול מקצועי, ייעוץ והדרכה.
  • פעילות לקהל ההורים כחלק מחשיבה על שלבי מניעה.

מטרת התוכנית:

הפחתת מספר הנערים המגיעים למצבי ניתוק.
השבתם של הנערים  למערכת הקהילתית באמצעות שילוב מענים לנערים ולבני משפחותיהם.