הגשת תסקירים לערכאות משפטיות בנושא משמורת, הסדרי ראייה ומינוי אפוטרופוסים לילדים בסיכון וחסרי ישע אחרים.

תסקיר, הינו חוות דעת מקצועית המוגשת לדרישת בית המשפט או בית הדין הרבני במסגרת חוקים שונים (חוק הסעד סדרי דין לגבי קטינים וחסרי ישע, החוק למניעת אלימות במשפחה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועוד) בנוגע לקטינים, חסרי ישע או חסויים.

העובד הסוציאלי לסדרי דין פועל רק בצו של הערכאה השיפוטית . תפקידו הוא לבחון את המערכת המשפחתית ואת ההיבטים הקשורים לטובת הילד או החסוי, ולהציגם בתסקיר לערכאות, הכולל הערכות מקצועיות והמלצות. חשוב להדגיש שהתסקיר הינו בגדר המלצה בלבד וההחלטה ניתנת על-ידי השופט.