• במועצה מופעלת ועדת מל"ח מקומית.
  • מתפקידה, לנהל את מערך משק החרום בישובי המועצה.
  • הועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה. בכל שנה, מתרגלת הועדה, ישובים באירועי חרום.
  • בתוך מערך המל"ח, קיים גם מערך הפס"ח. מערך זה, אחראי להכנת הישובים לפינוי סעד וחללים. ולהפעלת שני מרכזי קליטה ארציים אשר ממוקמים במועצה: ישיבת בית יהודה – כפר מימון, מכללת "חמדת הדרום".