היחידה אחראית להוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל מנהל היחידה מרכז את ועדת רכש, וכן על ניהול מחסן המועצה. היחידה אחראית לניהול התקציבים הבלתי רגילים (פרויקטים) ועוסקת במגוון רב של הפעילויות כלכליות של המועצה.