בעלי תפקדים 

מפקח עירוני: רונן גוליאן

טל':  02-5360161/207

פקס:  02-5362781

 

רקע 

חזון המועצה המקומית גבעת זאב לישוב נקי, היגייני ואסתטי שנעים לגור ולבקר בו.

שיפור והתייעלות ברמת שירותי התברואה הניתנים לתושבים, שיתוף פעולה עם תושבי המקום לשמירה על ניקיון הישוב.

המועצה פועלת באמצעות מחלקת התברואה, מכוח חוק עזר לגבעת זאב (שמירת הסדר והנקיון)

 

אחריות המחלקה

 • ניקוי רחובות ופינוי אשפה:
 • פינוי אשפה ביתית וניקיון הרחובות מבוצעים בכל אזורי הישוב עפ"י תכנית עבודה מסודרת.
 • נקיון הרחובות מתבצע ע"י רכב טיאוט ופועלי נקיון ברחובות.
 • פינוי ערימות אשפה חריגות (כולל גזם) מבוצע אחת לשבוע, בדרך כלל בימי שני בשבוע.
 • אכיפה על שפיכת פסולת, עודפי חפירה ופסולת בניה במקומות ציבוריים.
 • אשפה למיחזור (בקבוקים, מוצרי נייר וקרטון), פינוי באמצעות הסדרים עם החברות המפעילות – אחת לחודש.

 

הדברה

מחלקת תברואה עוסקת במשך כל ימות השנה בהדברה מונעת, פעילות ההדברה מתבצעת הן באופן יזום והן כמענה לקריאות תושבים, לאחר בדיקת הנושא.

 

תברואה:   

תברואן המועצה : שלמה מרק

טלפון: 02-5360164 

נייד:  054-5684046

 

תברואן המועצה אחראי על בריאות הציבור בכל ההיבטים:

 • פיקוח על איכות מי השתיה בישוב, כולל דגימות מים מכל הישוב אחת לשבועיים.
 • פיקוח על הדברה, תברואת מוסדות החינוך, תברואת בריכת השחייה (כולל בדיקות מים), תברואת בריכות מי השתיה, ניטר מזיקים (מכרסמים, זוחלים ומעופפים) וטיפול בתלונות הציבור, פיקוח תברואי על מקורות הדגירה של יתושים וזבובים ומניעת הפצת מחלות.
 • פיקוח על המקוואות

 

 

פיקוח עירוני:

הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי ופועל מכוח החוק למניעת מפגעים ומטרדים, למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים בישוב.

 • הפעילות מתבצעת באמצעי הסברה, התראות/דרישות , דוחות וקנסות.
 • גרירת רכבים (גרוטאות) שמהווים מפגע בטיחותי + רישוי רכב שפג תוקפו.
 • חניית אוטובוסים ומשאיות שאינם חונים במקומות שהוקצו לכך על פי חוק.
 • אכיפת החוק בנושא ניקיון וגידור מגרשים פרטיים.

 

הפיקוח העירוני עובד בשיתוף פעולה מלא עם תחנת המשטרה, ונעזר בסיוע המשטרה כשהסיוע נדרש לצורך השלמת המשימה.  

שיתוף הפעולה של תושבי היישוב, הכרחי על מנת לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה בגבעת זאב. 

הננו תקווה כי התושבים ואורחיהם יפעלו בהתאם להוראות חוק העזר, ובהתאם להוראות הפקחים, וכי לא יהיה צורך במתן דו"חות נוספים בהתאם לחוק העזר.