חזון: העצמת קהילת הנוער בגבעת זאב  כמנוף לחינוך הנוער  ללקיחת  אחריות, למימוש עצמי וערבות הדדית - בתוך היישוב בפרט ובחברה הישראלית בכלל.
ייעוד: הקמת קהילת נוער המבוססת על מנהיגות נוער מקומית המייצרת מעגלי עשייה והשפעה.
רציונל: יצירת שפה אחידה  בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי המעודדת התנהגויות חיוביות  אך מגיבה ב"אפס סובלנות לאלימות" תוביל ליצירת אקלים יישובי  מיטבי. שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים בישוב תחת קורת הגג של יחידת הנוער  ( חינוך, רווחה, פנאי ואכיפה) ירחיב את פעילויות המניעה בזמן הלימודים ובשעות הפנאי, יספק חלופות להתנהגות אנטי חברתית, יגדיל את מס' המבוגרים המשמעותיים בישוב המהווים מקור לתמיכה ולהצבת גבולות ויעודד  את בני הנוער להיות שותפים בעשייה ובהתנדבות

אוכלוסיית היעד: ילדים ובני נוער  כיתות ה' – יב'

לתמונות של יחידת הנוער לחץ כאן