חברי מליאת המועצה

חברי מליאת המועצה
שם תפקיד          כתובת דואר אלקטרוני
אסרף יוסף          ראש המועצה [email protected]
רחמני אמיר סגן ראש המועצה-מחזיק תיק חירום ובטחון   [email protected]
ברנר יצחק מ"מ וסגן ראש המועצה, מחזיק תיק תכנון ובניה [email protected]
ליפסקר זאבי חבר הנהלת המועצה-מחזיק תיק שפ"ע [email protected]
רוזנטל יחיאל חבר הנהלת המועצה-מחזיק תיק תרבות  תורנית   [email protected]
דרור אילנה סגנית ראש המועצה-מחזיקת תיק חינוך ונוער [email protected]
היינמן אהרון חבר הנהלת המועצה-מחזיק תיק תחבורה [email protected]
זאדה נחשון חבר הנהלת המועצה-מחזיק תיק המתנ"ס, תרבות וספורט [email protected]
ויין קיוי חבר הנהלת המועצה-מחזיק תיק תשתיות וקידום עסקים [email protected]
ריבוך ישראל חבר המועצה  [email protected]
כהן דן חבר המועצה [email protected]
בלעיש אליהו חבר המועצה [email protected]
חיות חגי חבר המועצה [email protected]