ועדת חובה

מאושר פה אחד.

חברי הועדה:

  • יו"ר ועדה- אשכול דוד
  • חבר ועדה- זאבי ליפסקר
  • חבר ועדה- אברהם בלדי
  • נציגת ציבור- מונה ברדוגו
  • נציגת ציבור- רבקה קיים
  • נציג המועצה - מושיקו צפניה - נציג ארגון ארצי

 

מטרת הועדה:

להתוות מדיניות בנושא איכות הסביבה, ליזום ולתכנון פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימא' של הסביבה. 

תחומי עיסוק:

  • קידום חקיקה סביבתית
  • העמדת מידע על איכות הסביבה על פי חוק 'חופש המידע'
  • הפרדת פסולת