דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

רישום לשנת הלימודים תשע"ח

רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח

ניתן להירשם באתר המועצה או במשרדי מחלקת החינוך, רחוב המכבים 44

להלן הפרטים:

א. גילאי הרישום

גני ילדים

חייבי הרישום עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשע"ח הם כל גילאי 5 וגילאי 4, ע"פ צו חינוך לימוד חובה, תשנ"ט (1999). גילאי 3 זכאים להירשם לגן טרום חובה.

תאריכי הלידה של חייבי וזכאי הרישום הם:

גילאי 5– התאריכים:        01 בינואר 2012                                      עד                   31 בדצמבר 2012

גילאי 4– התאריכים:      01 בינואר 2013                                        עד                  31 בדצמבר 2013

גילאי 3 – התאריכים:       01 בינואר 2014                                      עד                  31 בדצמבר 2014

בכל מקרה, הרישום עפ"י חוק לימוד חובה, כפי שצוין לעיל (לגילאי 3, 4 ו- 5),

לכל אחת מן המגמות ממלכתי, ממלכתי-דתי ומוכר שאינו רשמי ייערך אך ורק ברשות המקומית, שכן היא האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה.           

בכל מקרה, הרישום עפ"י חוק לימוד חובה, כפי שצוין לעיל (לגילאי 3, 4 ו- 5), לכל אחת מן המגמות ממלכתי, ממלכתי-דתי ומוכר שאינו רשמי ייערך אך ורק ברשות המקומית, שכן היא האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה

ב. הרישום לגני הילדים

קריטריונים

התנאים לרישום לגן ילדים הם:

         1. רישום הילד בתעודת הזהות של ההורים (גם של האב וגם של האם - חובה)

         2. כתובת מגורים עדכנית בתעודת הזהות (גם של האב וגם של האם – חובה)

          3.  זכאות רישום (שנתון רישום).

          4.  תשלומי חינוך עבור שנים קודמות – (יש לוודא שלא קיימים חובות).

חשוב!!

לידיעת ההורים בגני טרום חובה – בתחילת שנת הלימודים תשע"ח לא יתקבלו ילדים אשר לא נגמלו מטיטולים לגני מועצה (אין בגנים תנאים מתאימים למצב זה).

אנו מבקשים לטפל בנושא זה לפני תחילת שנת הלימודים וזאת כדי לעזור לילד להיקלט בגן טוב יותר.

יש להמציא את המסמכים הבאים בעת הרישום:

1.    צילום תעודת זהות של ההורים – חובה -  (לבדיקת רישום הילד בתעודה ולאימות כתובת המגורים).

2.    הורים המעוניינים לרשום את ילדם במוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי צריכים להמציא אישור  
      מבעלות הגן על בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים תשע"ח.

שימו לב!

כל הילדים חייבים ברישום לגני ילדים (כולל ילדים הלומדים השנה – תשע"ז - בגני ילדים).

המחלקה לחינוך אינה מחויבת לקלוט את הילד בגן המבוקש ע"י ההורים בעת הרישום.

רישום בתקופת הרישום יעניק עדיפות לשיבוץ בגן ילדים סמוך לבית.

לידיעתכם!

על פי החלטת ממשלת ישראל מס' 4088, מיום ה 08/01/12, י"ג בטבת התשע"ב, תספק המדינה חינוך חינם החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, ה- 26/08/12, ח' באלול התשע"ב, לילדים בגילאי 3-4 שילמדו בגנים ציבוריים, כך שהורי הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.

 

- קיימים בישוב גנים במסלול:

גנים ממלכתי, גנים ממלכתי-דתי- תורני, גנים ממלכתי דתי חב"ד , בנים / בנות- גני תלמוד תורה בנים, גני בנות חרדי.

·         בגני ממ"ד תורני יינתן דגש של תגבור תורני, בנוסף לתחומי הדעת הקיימים. תוכנית הלימודים תיבנה ע"י הגננת, בפיקוח משרד החינוך, בשיתוף נציגי הורים והרשות המקומית ותכלול לימודי תורה והלכה, עם שילוב רב בגן.

·         הגנים החרדיים יופעלו בהתאם לאורח החיים החרדי, הכולל את צוות ההוראה ותכני הלימוד. לעשייה החינוכית בגנים יהיו שותפים: הגננת, הפיקוח במחוז החרדי במשרד החינוך, נציגי הורים והרשות המקומית.

 

רישום לגני אגן איילות: בנוסף לתעודות זהות של ההורים יש להגיע עם טופס נספח ד' (חובה) מהעמותות עם פרטי המוסד החינוכי, סמל מוסד וסמל בעלות.

 

הגנים הייחודיים יפתחו על פי מספר ילדים ולא פחות מ 31 ילדים (גילאי 3) בזמן  הרישום.

 

לידיעתכם!

שיבוץ הילדים הסופי  יהיה על-פי הקריטריונים הבאים:

·         אזור מגורים.

·         גיל הילד.

·         מגמת הגן (ממלכתי, תורני, חב"ד, חרדי, תלמוד תורה).

הישארות שנה נוספת בגן:

הורה אשר שוקל להשאיר את ילדו שנה נוספת בגן חובה יפנה לגננת.

החלטה על הישארות בגן תעשה על-סמך:

1.       עמדת הורים.

2.       הערכת גננת.

3.       הערכה פסיכולוגית שתעשה ע"י השירות הפסיכולוגי-החינוכי – התפתחותי.

בכל מקרה, לצורך קבלת החלטה, יתקיים דיון משותף של השירות הפסיכולוגי והרשות.

הדלגה:

הורה אשר שוקל להעלות לכיתה א' לפני מועד זכאות, ההחלטה תעשה על-סמך:

1.       למלא טופס בקשה - הנמצא במח' החינוך.

2.       הערכת גננת.

3.       אבחון פסיכולוגי – פרטי.

4.       בכל מקרה, לצורך קבלת החלטה, יתקיים דיון משותף של השירות הפסיכולוגי והרשות.

רישום לצהרון:

לשנת התשע"ח הרישום לצהרון יעשה בחודש אוגוסט.

דמי רישום 100 ₪. בביטול רישום, דמי הרישום לא יוחזרו.

(רישום חלקי יחוייב גם בדמי רישום).

מועדי הרישום לגני הילדים

הרישום ירוכז במהלך חודש פברואר  ובשעות מתוגברות על מנת ליעל את השירות לתושבים.

הרישום המוקדם יאפשר היערכות מיטבית של מערכת גני הילדים.

הרישום יתקיים במשרדי מחלקת החינוך בבניין המועצה המקומית.

בשעות הבוקר:

החל מיום ראשון, ט' בשבט התשע"ז (05 בפברואר 2017) ויימשך עד יום שלישי, ב' אדר התשע"ז

 (28 בפברואר 2017).

בין השעות 16:00 – 08:00

בשעות אחר הצהרים:

יום שלישי, יא' בשבט תשע"ז, 07 בפברואר 2017, בין השעות 18:00 – 16:00.

יום שלישי, יח' בשבט תשע"ז, 14בפברואר 2017, בין השעות 18:00 – 16:00.

יום שלישי, כה' בשבט תשע"ז, 21 בפברואר 2017, בין השעות 18:00 – 16:00.

יום שלישי, ב' באדר תשע"ז, 28 בפברואר 2017, בין השעות 16:00-18:00.

הרישום לכיתה א' יתקיים בבתי הספר היסודיים

(ממלכתי ב' יע"ד, ממלכתי ג' מאוחד, ממ"ד אתרוג) החל מיום ראשון ט' בשבט 05/02/2017 עד יום שלישי ב' באדר תשע"ז, 28/02/2017.

הרישום לחטיבת הביניים יתקיים במהלך חודש יולי בחטיבה.

לפרטים נוספים:

מחלקת החינוך, טלפון: 02/5360150  מחלקת גני הילדים 02/5360153  פקס 02/5734183