דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

הודעה לציבור- הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2016

 

הודעה לציבור

 

הגשת בקשות לתמיכה

לשנת התקציב 2016

 

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה תאגידים המנהלים פעילות בתחום הספורט,

שלא למטרה של עשית רווח בתחומה המוניציפאלי של המועצה המקומית גבעת זאב.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן- "נוהל תמיכות") ובתבחינים שאושרו על ידי המועצה המקומית גבעת זאב(להלן "התבחינים").

להורדת הטפסים להגשת הבקשה לחץ כאן

הגשת הבקשה במשרדי גזברות המועצה, רחוב המכבים 44 עד לתאריך 20.12.16 בשעה 15:00 .

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור המועצה.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שאושרו במועצה.

נוהל תמיכות ותבחינים עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה המקומית גבעת זאב : לעיון לחץ כאן

לקבלת מידע נוסף אפשר לפנות בטל' לאבנר 02-5360110

או באמצעות פקס: 02-5360109