דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

הודעה לתושב - סקר שימושים ומדידות נכסים

 

סקר שימושים ומדידות נכסים.jpg

 

 

סקר שימושים ומדידות  נכסים

 

הודעה לתושב

 

 

 

1. מועצה מקומית גבעת זאב מבצעת סקר מדידות נכסים ושימושים לצרכי ארנונה, על פי     סעיף 85 לתקנון והמועצה המקומיות לפי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981 .    

 

2. כל ההוצאות בגין המדידה הינם על חשבון המועצה ואינם חלים עליך התושב.

 

3. בימים הקרובים יבקרו בנכס שבבעלותך או בחזקתך סוקרים מצוידים בכתב הסמכה כחוק, לצורך ביצוע הסקר והמדידה.

 

4. הנך מתבקש לשתף עמם פעולה ולאפשר ביצוע המדידה.

לתשומת לבך!

על פי הוראות התקנון, הנך מחויב למסור לעורכי הסקר כל מסמך שברשותך הנוגע לנכס ולאפשרות ביצוע הסקר.

 

בכבוד רב

אבנר דובדבני

גזבר המועצה