דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

הודעה לציבור- בנושא ארנונה

 

תאריך: 9/6/16

 

הודעה לציבור

 

א.ג.נ.

הנדון: הודעה לציבור בדבר החלטה מותנית של המועצה המקומית גבעת זאב בדבר תוספת לתעריפי הארנונה

בהחלטה מיום 20.1.2016 החליטה המועצה על העלאה ב-1.27% בתעריפי הארנונה לגבי כל הסיווגים.

   העלאה זו היא על בסיס תעריפי הארנונה לשנת 2015, בסיס ממנו הופחתו 8.14%

   על מנת לתקן חישוב מוטעה בשנים קודמות.

 

במסגרת תוכנית התייעלות של המועצה עם נציגי משרד הפנים הוחלט כי מליאת המועצה תאשר תוספת ארנונה בשיעור 8.14% אשר תהווה החזר המצב לקדמותו ותפנה למשרד הפנים לאישור התוספת.

ביום 31.5.2016 נתקבלה החלטה מותנית זו על ידי מליאת המועצה.

הנה כי כן ההחלטה בענין התוספת מותנית באישור מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד האוצר כמתחייב ותיכנס לתוקף עם האישור ופירסומו.

התוספת לא תחול רטרואקטיבית ועד האישור, יחולו תעריפי הארנונה המופחתים עליהם הוחלט בהחלטה מיום 20.1.2016.

 

                                                                                                            בברכה

                                                                                                         יוסי אברהמי

                                                                                                         ראש המועצה

(60330)

 

סוג נכס

תעריפי ארנונה 2015

תעריפי ארנונה 2016 בהפחתת 8.14% וכולל 1.27%

הבקשה המוגשת

120

47.99

44.64

48.28

121

45.98

42.77

46.26

140

44.49

41.39

44.76

141

43.1

40.09

43.36

160

41.43

38.54

41.68

161

40.11

37.31

40.35

301

150.48

139.99

151.38

302

82.06

76.34

82.55

310

312.15

290.38

314.02

311

827.75

770.03

832.71

830

150.87

140.35

151.77

720

56.42

52.49

56.76

330

423.76

394.21

426.30

320

173.07

161.00

174.11

820

102.4

95.26

103.01

601

16.95

15.77

17.05

831

160.6

149.40

161.56

704

63.48

59.05

63.86

602

0.19

0.18

0.19

701

7.07

6.58

7.11

702

13.95

12.98

14.03

 
 
צו ארנונה 1.jpg
צו הארנונה 2.jpg
צו הארנונה 3.jpg
צו הארנונה 4.jpg
mu vtrbubv 6.jpg