דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

חובת אישור זכאות - לבעלי חניית נכים

תו נכה.jpg

לידיעת התושבים

על פי תכנית התמרור החדשה שאושרה לגבעת זאב ע"י המנהל האזרחי (משרד התחבורה).

בעלי חניית נכים שמורה, נדרשים לחדש את זכאותם לקבלת מקום חניה שמור.

לתשומת לבכם- כל תמרורי החניה לנכים, תקפים עד ליום 1 באפריל 2016, כב' אדר ב' תשע"ו בלבד.

עם תום מועד זה, יוסרו התמרורים שעבורם לא נתקבל אישור חדש.

 

לקבלת מקום חניה שמור לנכה או לחידוש זכאות, יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות.
  • צילום רישיון רכב.
  • צילום ביטוח רכב.
  • צילום תג נכה.
  • מסמך מהביטוח הלאומי בדבר אחוזי הנכות, סוג הנכות וכו'.
  • מסמך מהרופא המטפל.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאופירה אנקונינה, טל- 5360108.

 

בכבוד רב

אדריכל אריה פאר

מהנדס המועצה

רשות תמרור מקומית, גבעת זאב