דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

מכרז למשרת מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

 

 

מועצה מקומית גבעת זאב

מכרז פומבי

דרוש/ה

"מבקר/ת המועצה וממונה על תלונות הציבור"

היקף משרה - 50% * דירוג בכירים (בכפוף לאישור מ. הפנים)

(היקף המשרה צפוי לגדול בתקופה הקרובה, כפוף לאישור מ. הפנים)

 

השכלה:

בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992 ובאישור הממונה על המחוז.

 

ניסיון תעסוקתי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת (בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2009). יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.

 

דרישות נוספות:

יחיד

תושב ישראל

לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון. 

אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות במקומית.

לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.

לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.

לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

  

ניתן לשלוח קורות חיים עד: 19/4/2017

מועצה מקומית -  רח' המכבים 44 גבעת זאב: טל-5360107 - 02  מייל: ZEAHVA@GIVAT-ZEEV.MUNI.IL- פקס – 02-5360103.

לידי זהבה אקראי

חזור לעמוד המכרזים