דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

מכרז פנימי / פומבי - רכז/ת גנים

מועצה מקומית גבעת זאב

מכרז פנימי / פומבי

דרוש/ה רכז/ת גנים

היקף משרה - 50% * דירוג - חינוך משלים *

 

תיאור התפקיד:

אחראי לקליטה ומיון של טופסי הרשמה ושיבוץ הילדים בגנים, שיבוץ עובדות בגנים, ביקור בגנים ומעקב אחר תחזוקת הגן (תקינות המבנה, ציוד הגן וכיוצ'ב), אחראי לארגון טקסים, חגיגות והצגות בגנים, אחראי לארגון השתלמויות לעובדות, אחראי למילוי דיווחי נוכחות של העובדות, הכנת תכנית עבודה שנתית בהתאם לתקציב המאושר.

כפיפות ארגונית:

מנהלת המחלקה לחינוך.

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
בעל/ת תעודת הוראה.

ניסיון מקצועי:

ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך השנים האחרונות, בתחום החינוך הקדם יסודי.

הגבלת כשירות:

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

1. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין

   העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על

   התלמידים.

4. בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

דרישות תפקיד מיוחדות:  כושר הדרכה בעבודה פדגוגית ובפעילויות שאינם חלק מתוכנית הלימודים. מוכנות לעבודה בשעות אחר הצהריים והערב. ידע עדכני בתחומי הטכנולוגיה החינוכית, כישורי תקשורת בין אישיים גבוהים, השתתפות בישיבות של סייעות הגנים, הכרת תכניות הלימודים, מעקב ובקרת סייעות וצוות הגן.

 

ניתן לשלוח קורות חיים עד לתאריך: 17/2/2016 לכתובת: מועצה מקומית -  רח' המכבים 44 גבעת זאב: טל-5360107 - 02 

מייל: ZEAHVA@GIVAT-ZEEV.MUNI.IL- פקס – 02-5360103. לידי זהבה אקראי

 

 

חזור לעמוד המכרזים