באנו ללימודים

נפתחה כיתת ותיקים

באנו ללימודים - האזרחים הותיקים שלנו מוכיחים שאף פעם לא מאוחר לחזור לספסל הלימודים. השבוע הם הצטרפו לחטיבת הביניים כתלמידים מן המניין 

הלימודים מתקיימים במסגרת כיתת הותיקים. פרוייקט ארצי של המשרד לאזרחים ותיקים שהחל את שנתו הראשונה בגבעת זאב.

במסגרת הפרוייקט אזרחים ותיקים משתלבים מחדש בבית הספר לומדים יום בשבוע ומתנדבים בבית הספר.

תודה למימי שמש מנהלת חטיבת הביניים על אימוץ הכיתה, ליחידה לאזרחים ותיקים, למחלקת החינוך ולרשות לבטחון קהילתי על הובלת הפרוייקט מטעם המועצה.

תודה מיוחדת לזהבה זקן ודורית כהן אזרחיות ותיקות בעצמן שמובילות את הפרוייקט ומלמדות בו.

כיתת ותיקים.jpg

כיתת ותיקים 2.jpg
כיתת ותיקים 3.jpg