גבעת זאב עוברת לירוק

מתחם החיסונים חוזר!

יום רביעי 20.10.21 יד' חשוון 

בין השעות 19:00 - 22:00

אולם הפואייה במתנ"ס גבע

החיסון יינתן לכל הזכאים (מנה ראשונה, שניה או שלישית)

כל חברי קופות החולים - אין צורך בתיאום מראש

 

מתחסנים ושומרים על החיים

מתחם החיסונים חוזר 10-21.jpg