מתחם חיסונים לתושבי גבעת זאב

למתחסנים בחיסון הראשון

מתחם חיסונים חודש מרץ.jpg

נותנים כתף לגבעת זאב בריאה

מתחם חיסונים לתושבי היישוב

למתחסנים בחיסון הראשון

יום רביעי 10.3.21 כו אדר תשפ"א

מתנ"ס גבע, רחוב התאנה 6

החיסונים בתיאום תור מראש בלבד!

ניתן להירשם בין השעות 10:00 – 20:00

טל: 02-5007781/3

מספר החיסונים מוגבל - כל הקודם זוכה!