קול קורא להגשת בקשות עבור ערכת עידוד לימוד לילדים הלומדים במסגרות לא פורמאליות

אבות ובנים, חבורת תהילים, צבאות השם, פסוקים, מדרשות ועוד...

את הבקשות ניתן להגיש בטופס הבקשה תוך עמידה בקריטריונים הנדרשים

שם המורה/המנחה/הרב

שם הארגון

מקום הפעילות

מספר הילדים

תדירות הפעילות

מספר טלפון

 

כתובת דואר אלקטרוני


 

קול קורא לערכות לימוד