תרבות יהודית תורנית גבעת זאב פועלת ומוציאה אל הפועל, את מדיניות וחזון הנהלת המועצה

בראשות ראש המועצה מר יוסי אברהמי.  תוך שימת דגש על שיתוף פעולה פורה עם שאר מחלקות המועצה.

כמו כן מושמים דגשים מיוחדים על הנחיות האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך שהוא שותף עיקרי

וחשוב בהוצאת התוכניות לפועל.

בנוסף לפעילות השוטפת הכוללת: אירועים שונים במעגל השנה היהודי, ימי עיון, נסיעות לאתרים ערכיים וחשובים,

סיורים לקברי צדיקים, סיומי מסכת, ועוד...

הושם דגש מיוחד בשנה האחרונה לקידום תחום צעירים ברשות ופרויקטים מיוחדים כגון: פודקאסט יישובי

תכניות "קבלת שבת" בשיתוף ערוץ 14, ערכות לעידוד מסגרות לימוד לא פורמאליות לילדים ונוער בראשות.

תכניות שמורגשות בכל המגזרים ובכל הגילאים.

אנו תקווה שנוכל להגיע ולנגוע בכל אחד ואחת מתוך הגברת אהבת האדם והתורה על פי עקרונות

והנחיית תורתנו הקדושה.

הרב חיים בכר
מנהל
02-5360126