220-10-3 מבנה ציבור

נספח קו כחול

תקנון 220.10.3

220-10-4 אגן האיילות אליאספור

נספח איחוד וחלוקה 220.10.4

תקנון 220.10.4

220-10-5 אגן האיילות דוד קניג

נספח בינוי 220.10.5

נספח חנייה 220.10.5

תקנון 220.10.5

220-10-7 אגן האיילות בית יאיר

נספח בינוי+חתכים 220.10.7

נספח תנועה 220.10.7

תקנון 220.10.7

תשריט 220.10.7