שינוי במועדים להגשת בקשות להנחה בארנונה

על פי החלטת המועצה - החל משנת 2021

המועדים בהם ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחה שונו, למועדים הבאים:

בקשה להנחה ניתן להגיש עד ליום 31.3 

על מנת לקבל את ההנחה מתחילת השנה.

כל בקשת הנחה שתוגש לאחר תאריך זה, תינתן ההנחה החל מאותו החודש בו הוגשה הבקשה ועד לסוף השנה.

 

במידה ולמגיש הבקשה להנחה יש הוראת קבע פעילה מתחילת השנה, תינתן ההנחה על כל השנה.

הוראת קבע ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי

(אך ללא  "הנחת הוראת קבע"  2%)

בברכה

אבנר דובדבני

מנהל הארנונה

למעבר לתשלום

למעבר לשאלות ותשובות בנושא הנחות

בקשות להנחה בארנונה