מצהיר בזאת כי רישיון העבודה שהיה ברשותי
מצהיר בזאת כי רישיון העבודה שהיה ברשותי (חובה) שדה חובה
(פרט)
מצורפת בזאת
מצורפת בזאת (חובה) שדה חובה

הצהרת המעסיק

Browser not supported

*מעסיקו של עובד פלסטיני שאיבד רישיון עבודה , או שרישיונו הושחת שלא במתכוון, או רישיונו נגנב ממנו ,יגיש במשרד יחידת תעסוקה פניה מנומקת המסבירה את האירוע ובקשה כתובה להנפקת רישיון חדש.   (טופס  4)

*לבקשה יצורף  אישור הודעה במשטרה על גנבה או איבוד הרישיון , או לחילופין אישור הצהרה מבית דין המוסלמי השרעי במקום מגורי העובד על נסיבות אובדן/גנבה/השחתת הרישיון.

*שחזור הרישיון יטופל ויונפק למעסיק בפרק הזמן שקובע הנוהל בהזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש.