לכבוד
המנהל האזרחי לאזור יהודה  ושומרון
יחידת תעסוקה  שומרון

הנדון : בקשה לביטול רישיון עבודה לעובד הצהרת מעסיק

מבקש לבטל את רישיון העבודה לעובד/ים הרשומים על שמי (חובה) שדה חובה
שםמ.ת.ז.
Browser not supported