לכבוד : משרדי  יחידת תעסוקה במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
لحضرة
: مكاتب وحدة التوظيف في الاداره المدنيه لمناطق يهودا والسامره

اسم مقدم الطلب
رقم هوية مقدم الطلب

אני מבקש בזאת לבטל את רישיון העבודה על שמי

انا اطلب من حضرتكم بالغاء تصريح العمل على اسمي

من صاحب التوظيف
سبب طلب الغاء التصريح
إنني أرفق بهذا تصريح العمل الأصلي التي اطلب الغائها
Browser not supported
امضاء مقدم الطلب