ע"פ צו מס' 967 בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים

פרטי המעסיק:

 

הנני מבקש לאשר העסקתם של העובדים הר"מ: (חובה) שדה חובה
מס' תעודת זהותשם פרטי ומשפחהכתובת

הצהרת המעסיק

  1. הנני מתחייב להעסיק העובדים על פי תנאי רישיון העבודה.
  2. הנני מתחייב לשלם שכר שלא יהיה נמוך משכר המינימום המתעדכן ע"פ תקנות צו מס' 967.
  3. מתחייב לבטח את העובדים נגד תאונות עבודה ע"פ צו מס' 662.
  4. מתחייב לדווח בכתב למשרד התעסוקה על סיום או הפסקת העסקת העובד/ים.
  5. קראתי את הנספח לטופסה הזמנת העובד בו במורסמים א. צו מספר 967. ב. צו מספר 662. 

Browser not supported