זמני תפילת ערבית
שעה  בית כנסת  כתובת 
מיד לאחר מנחה בית כנסת הצעירים - הגיא הגיא 1
מיד לאחר מנחה בית הכנסת הספרדי - הר שמואל אבני החושן (הר שמואל)
מיד לאחר מנחה זכור לאברהם אירוס (שכונת משהב)
מיד לאחר מנחה שבחי בנים קדרון 1 (נווה מנחם)
מיד לאחר מנחה שמואל ברמה אבני החושן 20 (הר שמואל)
מיד לאחר מנחה בית אל   עפרה 2
מיד לאחר מנחה מאורת הגבעה מרכז מסחרי נווה מנחם
מיד לאחר מנחה שערי חיים אבני החושן 26 (הר שמואל)
18 ד' לאחר שקיעה  אהבת יצחק  המכבים 48 
18 ד' לאחר שקיעה  אהל לוי  ברקת (הר שמואל) 
20 ד' לאחר שקיעה  דרכי נעם  מכבים 25 
20 ד' לאחר שקיעה  מרכז רוחני ספרדי  שבט בנימין 
20 ד' לאחר שקיעה  עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
צאת הכוכבים איילת השחר גבע פינת רמה (מורשת)
צאת הכוכבים הדר יוסף הרימון 1
צאת הכוכבים אהל אברהם  הכלנית (שכונת משהב) 
צאת הכוכבים מאורת הגבעה מרכז מסחרי נווה מנחם
צאת הכוכבים מצפה שמואל  ערוגות 19 (נווה מנחם) 
25 ד' לאחר שקיעה  כתר בנימין   האתרוג 2
18:00 עטרת יוסף  האירוס (שכונת משהב)
18:30 קרלין סטולין  אתרוג 89
19:00 בני הישיבות   הראם 2 (אגן האיילות) 
19:00 היכל אהרון איילות בי"ס סגולות (אגן האיילות)
19:00 ישא ברכה (גבעון) גבעון מערב 
19:00 משכן דוד ואהרון  איילות 21 (אגן האיילות)
19:00 עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
19:30 עטרת עידו מרכז מסחרי - קומה 1 (נווה מנחם) 
20:00 היכל המלך  יהושע בן נון (מאחרי בית הספר ממ"ד אתרוג)
20:00 (קיץ 20:15) נווה הגבעה ערוגות 19 (נווה מנחם) 
20:00 קרלין סטולין  אתרוג 89
20:00 משכן דוד ואהרון  איילות 21 (אגן האיילות)
20:10 שבט בנימין אשכנז  שבט בנימין 59
20:30 בעלז איילות פינת עופר (אגן האיילות)
20:45 אדרת אליהו  מתחם שכטר (אגן האילות)
20:45 משכנות גבעת זאב (לב הגבעה) האירוס (שכונת משהב)
20:45 משכן מרגלית התן 13 קומת קרקע (אגן האיילות)
20:45 עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
21:00 בית אליהו (חניכי הישיבות חברון) איילות 2 (אגן האיילות) 
21:00 נווה שלום  המכבים 25 
21:00 בני הישיבות   הראם 2 (אגן האיילות) 
21:00 מנין אברכים איילות 48 (אגן האיילות)
21:15 אהל לוי  ברקת (הר שמואל) 
21:30 בירכות שמואל  גבע (מורשת)
21:30 חב"ד - בית מנחם מכבים (ליד בנין המועצה)
21:30 עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
21:45 בעלז איילות פינת עופר (אגן האיילות)
22:00 בני הישיבות   הראם 2 (אגן האיילות) 
22:00 מאורת הגבעה מרכז מסחרי - קומת קרקע (נווה מנחם)
22:15 קרלין סטולין  אתרוג 89
22:30 בעלז איילות פינת עופר (אגן האיילות)
22:30 עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
23:00 עטרת ישועה האיילות פינת כפיר (אגן האיילות)
23:00 בני הישיבות   הראם 2 (אגן האיילות)