פינוי אשפה ביתית וניקיון הרחובות מבוצעים בכל אזורי הישוב עפ"י תכנית עבודה מסודרת.

ניקיון הרחובות מתבצע ע"י רכב טיאוט ופועלי ניקיון ברחובות.

פינוי ערימות אשפה חריגות (כולל גזם) מבוצע אחת לשבוע, בדרך כלל בימי שני בשבוע.

אכיפה על שפיכת פסולת, עודפי חפירה ופסולת בניה במקומות ציבוריים.

אשפה למחזור (בקבוקים, מוצרי נייר וקרטון), פינוי באמצעות הסדרים עם החברות המפעילות – אחת לחודש.