ב22.3.15, בשבוע המעשים הטובים, חברי מועצת הילדים עמדו במרכז המסחרי של גבעת זאב, וחילקו פתקים עם ברכות כמו "יום טוב" ו"שבוע נפלא" וסוכריות לאנשים שעברו במקום.

מחלקת פתק וסוכריה לעוברת אורח

הבנות בזמן חלוקת הסוכריות והפתקים

הילדים בשבוע המעשים הטובים