ועדת רשות

וועדת שמות הנה וועדת רשות. מהות הוועדה, יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו.

הוועדה תתכנס בהתאם לצורך.

חברי הועדה:

  • יו"ר הועדה- יוסי אברהמי, ראש המועצה
  • חבר ועדה- אדריכל אריה פאר, מהנדס המועצה
  • חברת ועדה - עינת אמיר, ע. ראש המועצה, דוברת המועצה
  • חברת ועדה- סוניה קאופמן, מזכירת הוועדה לתכנון ובניה
  • חברת ועדה- אילנה דרור
  • חבר ועדה- משה כהן
  • חבר ועדה- יניב קדמי
  • חבר ועדה- יוסי מועלם
  • חבר ועדה - אמיר רחמני
  • חבר ועדה- נחום גליס, נציג ציבור