דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-23 תאריך: 16/07/2023 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - תקציב 2023_ תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני תאריך: 16/03/2023 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 4-22 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - 3-22_ תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: 55-22 פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת - אישור חוקי עזר תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2-22 תאריך: 21/06/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 1-22 תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת - צו ארנונה לשנת 2023 תאריך: 21/01/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: תקציב 2022 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - עדכון תקציב 2021 מיום 29.12.21_ תאריך: 29/12/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 5-21_ תאריך: 29/12/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 4-21 תאריך: 11/11/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה טלפונית שלא מן המניין - רכבי ביטחון תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - צו ארנונה 2022 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - הארכת תוקף חוק אגרת מבני ציבור תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צו ארנונה 2022 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3-21 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - הארכת תוקף חוק אגרת מבני ציבור תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-21 מיום 13.6.21 תאריך: 17/06/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-21 תאריך: 23/02/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום 11.11.20 תאריך: 11/11/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 5-20 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 4-2020 תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת - צו ארנונה לשנת 2021 תאריך: 30/06/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-2020 תאריך: 03/03/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-20 תאריך: 07/01/2020 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 9-19 תאריך: 17/12/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה – חוקי עזר תאריך: 17/12/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 8-19 תאריך: 28/11/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 7-19 תאריך: 19/09/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת תקציב 2019-2020 תאריך: 29/08/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 6-19 תאריך: 06/08/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 5-19 תאריך: 08/07/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה - צו ארנונה תאריך: 05/02/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-19 תאריך: 17/01/2019 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 4-18 תאריך: 19/12/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה חגיגית תאריך: 04/12/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 3-18 תאריך: 15/07/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת - עדכוני תקציב תאריך: 15/07/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 2-18 תאריך: 17/06/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת - תקציב תאריך: 17/06/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 1-18 תאריך: 05/03/2018 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 6-17 תאריך: 23/08/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 5-17 תאריך: 30/07/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת - חוק עזר אגרת מבני ציבור תאריך: 30/07/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת - חוק עזר תאריך: 28/06/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 4-17 תאריך: 28/06/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 3-17 תאריך: 28/05/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה 2-17 תאריך: 20/03/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 1-17 תאריך: 30/01/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 1-17 תאריך: 30/01/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 1-17 תאריך: 30/01/2017 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 11-16 תאריך: 20/12/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10-16 תאריך: 17/11/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 8-16 תאריך: 27/09/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבה מס 7-16 תאריך: 10/08/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה דו"ח מבקר המועצה לשנת 2012 תאריך: 10/08/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת בנושא תקציב תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מיוחדת לאישור החלטה בעניין ארנונה כללית לשנת הכספים 2017 תאריך: 28/06/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 6-16 תאריך: 26/06/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 5-16 תאריך: 31/05/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 4-16 תאריך: 09/05/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת בנושא תקציב תאריך: 27/03/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-16 תאריך: 20/01/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת - צו ארנונה תאריך: 20/01/2016 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 6-15 תאריך: 31/12/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה - אישור חוק עזר מבני ציבור תאריך: 30/12/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה- תקציב שנת 2015 תאריך: 09/09/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 5-15 תאריך: 20/08/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 4/2015 תאריך: 04/08/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 4-15 תאריך: 03/08/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת- צו ארנונה לשנת 2016 תאריך: 02/07/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3-15 תאריך: 30/06/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-2015 תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3/2015 תאריך: 10/06/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-15 תאריך: 09/06/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 1-2015 תאריך: 12/04/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-15 תאריך: 31/03/2015 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 09-2014 תאריך: 24/12/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 08-2014 תאריך: 17/11/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 7-14 תאריך: 22/10/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה- צו ארנונה תאריך: 23/07/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה בעניין דוחות ביקורת לשנת 2011 תאריך: 23/07/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 06-2014 תאריך: 23/07/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 05-2014 תאריך: 23/06/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מס 04-2014 תאריך: 11/06/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 11-6-14 תאריך: 11/06/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3-2014 תאריך: 27/03/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מין המניין תאריך: 27/03/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 2-2014 תאריך: 10/02/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין תאריך: 04/02/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחד- צו ארנונה תאריך: 28/01/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 1-2014 תאריך: 28/01/2014 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ישיבת מועצה מיוחדת בנושא תקציב תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול החלטה על התקשרות לשרותי ניהול ופיקוח תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים: