שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: הוארכו המועדים - מכרז מסגרת פומבי מס' 03/2023 לאספקת שירותי שאיבות שפכים ובוצה, שטיפת קווים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/11/2023 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2023 12:00
שם המכרז: דרוש – מדריך במועדונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/10/2023 תאריך סגירת המכרז: 12/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי 1-23 להפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים וגני הילדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 11/10/2023 14:00
שם המכרז: חשמלאי מוסמך קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 14/09/2023
שם המכרז: דרושה אם בית למועדונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2023
שם המכרז: דרוש תומך חינוך לגננת קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2023
שם המכרז: דרוש/ה ממלאת מקום לתפקיד רכזת רווחה חינוכית ומועדוניות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2023
שם המכרז: דרושה אם בית למועדונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2023
שם המכרז: דרוש מדריך במועדונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2023
שם המכרז: הפעלת תכניות בית הספר והגנים של החופש הגדול במהלך שנת הלימודים תשפ"ג קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2023 10:00 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2023 12:00
שם המכרז: פניה לקבלת הצעות למתן שרותי ייעוץ כלכלי לגבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2022
שם המכרז: פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2022
שם המכרז: נהג רכב כבד / מנוף קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2022
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2022
שם המכרז: תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2022
שם המכרז: דיוק בשאלות - תשובות הבהרה למכרז משאבות חום 2-22 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/08/2022
שם המכרז: מתן תשובות לשאלות הבהרה במכרז מס' 2-22 אספקת משאבות חום לבריכת השחיה במועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2022
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 1/22 המועצה מקומית גבעת זאב  קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרוש רכז מעורבות חברתית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרוש מנהל ספריה עירונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרושים עובדים לצהרוני ניצנים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: דרוש פקח חנייה וחוקי עזר ברשות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 1/22 הזמנה לקבל הצעות לרכישת מחפרון (טרקטור) + כף קדמית נפתחת וכן, כף חפירה אחורית להפעל קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 2/22 הזמנה לאספקת משאבות חום לבריכת השחייה במועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2022
שם המכרז: פקח חניה וחוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2022
שם המכרז: דרוש מנהל מחלקת חינוך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/06/2022
שם המכרז: דרוש ספרן/מידען לספריה הציבורית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/06/2022
שם המכרז: דרוש/ה רכז יישובי לצהרוני ניצנים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 23/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/06/2022
שם המכרז: דרוש רכז מעורבות חברתית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/04/2022
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/04/2022
שם המכרז: דרוש תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/04/2022
שם המכרז: תיאור תפקיד רכז צהרונים יישובי קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 14/04/2022
שם המכרז: מנהל יחידת רכש ואספקה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי דרוש תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי דרוש חשמלאי מוסמך קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 06/03/2022
שם המכרז: דרוש/ה - מנהל/ת מחלקת חינוך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2022
שם המכרז: דרוש מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 7-20 הזמנה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות במועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/05/2022
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בניה ותכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: הודעה בדבר בחירת יועץ ניהול ופיקוח לעבודות תשתיות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/12/2021
שם המכרז: דרוש חשמלאי מוסמך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מנהל יחידת הגבייה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מנהל ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מנהל ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מנהל חשבונות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי להשלמת עבודות פיתוח בשכונת אגן האיילות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: סיור קבלנים מכרז 3/21 השלמת עבודות פיתוח קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: סיור קבלנים מכרז 1/21 טיפול בקירות תמך בשכונת אגן האיילות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: דרושה סייעת צהרון ניצנים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2021
שם המכרז: דרושה סייעת לגננת קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2021
שם המכרז: דרוש/ה פסיכולוג קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2021
שם המכרז: דרוש/ה חשמלאי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2021
שם המכרז: דרוש/ה בודק בקשות להיתרי בניה ותכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2021
שם המכרז: דרוש/ה ספרן/מידען בספריה העירונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2021
שם המכרז: דרוש/ה מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/07/2021
שם המכרז: דרוש/ה מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה מפקח/ת בניה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה ספרן / מידען בספריה העירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה חשמלאי מוסמך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: דרוש/ה פסיכולוג/ית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: פרסום יועצים - פיקוח בנושא ניהול ופיקוח בית הכנסת "איילת השחר" קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש מפקח בניה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש/ה תברואן קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - ספרן/נית מידען לספריה העירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש חשמלאי/ית מוסמך קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: פרסום יועצים - פיקוח בנושא מרכיבי ביטחון קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/03/2021
שם המכרז: סיור קבלנים: מכרז 1-21 מעברים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: סיור קבלנים: מכרז 2-21 עבודות ברחוב העופר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: פרסום יועצים -ניהול ופיקוח הקמת אולם ספורט בביה"ס בנווה מנחם קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 3/21 מקווה רחוב הגיא - למכרז זה ניתנה אורכה נוספת קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 2/21 עבודות פיתוח וסלילה ברחוב העופר - למכרז זה ניתנה אורכה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 1/21 תכנית מעברים ציבוריים - למכרז זה ניתנה אורכה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי - מנהלת ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2021
שם המכרז: ביטול מכרז 8/20 - הזמנה לתכנית לבריאות השיניים לגני חובה ובתי הספר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני מנהלת לספריה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/01/2021
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מנהל/ת ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני תברואן קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני דרוש חשמלאי/ית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/12/2020
שם המכרז: סיור קבלנים מכרז 5-20 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/12/2020
שם המכרז: סיור קבלנים מכרז 6-20 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/01/2021
שם המכרז: פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020
שם המכרז: מכרז 5/20 שדרוג רחוב הצבי + דרך ביוב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2020
שם המכרז: מכרז 6/20 ביצוע עבודות פיתוח במצפור קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2020
שם המכרז: מכרז 7/20 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות - בוטל קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2020
שם המכרז: מנהל/ת ספריה עירונית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2020
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2020
שם המכרז: מכרז 1/20 הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ארבעה כלי רכב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי - רכז תרבות תורני קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/03/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות מחיר לפיתוח - בית הכנסת "איילת השחר" קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2020
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש/ה מנהל/ת לספריה העירונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 31/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2020
שם המכרז: מכרז פומבי - דרושים מדריכים לנערים חרדים בסיכון - לתכנית נוח"ם קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2020
שם המכרז: קול קורא להגשת מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים של המועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 7-2019 מתן שרותי ביטוח למועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: בודק/ת בקשות להיתרי בניה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2019
שם המכרז: קצין ביטחון למוסדות החינוך (קב"ט מוס"ח) קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2019
שם המכרז: דרוש/ה פסיכולוג/ית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי חוזר 1/19 לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים לגני ילדים ולקייטנות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/10/2019
שם המכרז: מכרז פנימי/פומבי דרושה לבורנטית בבית ספר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2019
שם המכרז: מכרז פומבי דרוש פסיכולוג קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2019
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני מנהלת/ת שרות פסיכולוגי חינוכי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי חוזר 1/19 לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 6/19 בניית תוספת 4 חדרי עזר בביה"ס אגמים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/19: בניית בית הכנסת "איילת השחר" קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני - מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 1/19 - הצעות לאספקת משחקים, ציוד וצעצועים לגני ילדים של המועצה המקומית גבעת זאב ולקי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2019
שם המכרז: דרושים/ות סייעות למילוי מקום בגנים ובבתי הספר קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2019
שם המכרז: הודעה חוזרת לציבור הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2018 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2018
שם המכרז: דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד מרכז/ת (שלטון מקומי) 40-38 מח"ר במחוז ירושלים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 02/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2018
שם המכרז: מכרז מס' 18/5 – החלפת ושדרוג משאבות ביוב מ.מ גבעת זאב – הבהרות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2018
שם המכרז: דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט/ית לאגף ישובים ישראליים ביו"ש קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2018
שם המכרז: למשרד הפנים דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד מרכז/ת )שלטון מקומי( 40-38 מח"ר במחוז ירושלים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2018
שם המכרז: הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2018
שם המכרז: מכרז מס' 2018/08 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז מס' 2018/07 אספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות למועצה מקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/18 החלפת ושדרוג משאבות ביוב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018
שם המכרז: משרות ביחידת הנוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2018
שם המכרז: מכרז 4-18 אספקה והתקנת ציוד כושר במועצה מקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2018
שם המכרז: פרוטוקולי וועדת השלושה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 02/02/2020
שם המכרז: מכרז 3-18 מכרז לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2018
שם המכרז: מכרז 1 - 18 הספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/04/2018
שם המכרז: מכרז 2 - 18 מכרז להחלפת מדי מים ועבודות נלוות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/04/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 3 - 17 אספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2018
שם המכרז: מסמך הבהרות 1 - למכרז למתן שירותי שמירה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2018
שם המכרז: מכרז 6 - 17 למתן שרותי שמירה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2017
שם המכרז: דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2017
שם המכרז: דרוש מדריך למועדונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2017
שם המכרז: דרושה ספרנית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/11/2017
שם המכרז: דרושה מזכירה לחטיבת הביניים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2017 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2017
שם המכרז: מכרז למשרת ספרן/נית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2017
שם המכרז: מכרז למשרת מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2017
שם המכרז: מכרז למשרת מדריכה במועדונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2017
שם המכרז: מתן שרותי הדברה למועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2017
שם המכרז: נוסח המכרז למתן שרותי הדברה למועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2017 / 2 למתן שירותי הדברה למועצה- הודעה על סיור קבלנים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2017 / 2 למתן שירותי הדברה למועצה - נוסח מעודכן לערבות מכרז 2-17 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2017
שם המכרז: אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו לאיסוף גזם ופסולת ולטיפול בתאורה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2017
שם המכרז: דרושה סייעת אישית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2017
שם המכרז: מכרז למשרת סגנית מנהל/ת מחלקת הגבייה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2016 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2016
שם המכרז: קול קורא- הצטרפות למאגר המתכננים של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/11/2016 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2016
שם המכרז: מכרז למשרת פסיכולוגית חינוכית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2016 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2016
שם המכרז: מכרז למשרת עובדי מחלקת הגבייה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2016 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2016
שם המכרז: מכרז פומבי למשרת מנהל/ת יחידת הגבייה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2016 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2016
שם המכרז: קול קורא- הצטרפות למאגר המתכננים של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2016
שם המכרז: מכרז מסגרת לעבודות ניקוז מים וביוב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי רכז/ת חינוך מיוחד קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני מזכיר/ה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי -סייעות כתה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - סייעת צהרון לביה"ס קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני - עובד/ת שפ"ע קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - אב בית בביה"ס קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני - מדריכה במועדונית קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני - עובד/ת אחזקה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - רכז/ת גנים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - סייעות כיתה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - עובד שפ"ע קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2016
שם המכרז: מכרז פנימי/פומבי דרוש אב בית לבי"ס קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי/ חיצוני דרוש/ה מזכיר/ת בית ספר קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה ספרן/נית לספריה הציבורית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה עו"ס קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה מ"מ עו"ס קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני דרוש/ה רכז/ת לקידום תעסוקת צעירים במצבי סיכון קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה רכז/ת מחסנים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני דרוש/ה פסיכולוג/ית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/12/2018
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני, רכז רווחה חינוכית ומועדוניות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 10/01/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני - מנהל יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 27/06/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני - וטרינר רשותי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 27/06/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני - לבורנט/ית בבית ספר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 27/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי - דרוש וטרינר קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 12/08/2019
שם המכרז: פרסום יועץ זוכרה -מקווה טהרה פארק הגיא קטגוריה: מאגר יועצים סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 31/12/2022
שם המכרז: תבחינים להקצאת מקרקעין ציבוריים בגבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 31/12/2022
שם המכרז: תיאור תפקיד רכזת רווחה חינוכית ומועדוניות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 29/08/2023
שם המכרז: רכז יישובי לצהרוני ניצנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 13/08/2023

חזור למכרזים פעילים