קול קורא להגשת בקשות עבור ערכת עידוד לימוד לילדים הלומדים במסגרות לא פורמאליות


אבות ובנים, חבורת תהילים, צבאות השם, פסוקים, מדרשות ועוד, מוזמנים להגיש בקשות

באמצעות טופס הבקשה (זכאות נקבעת בהתאם לקריטריונים נדרשים).