רישום לגני הילדים ולכיתה א

לשנת הלימודים תשפ"ג

רישום לשנת הלימודים תשפג.jpg

הורים יקרים
הרישום לגני הילדים ולכיתה א לשנה"ל תשפ"ג
יחל ביום שני א' שבט תשפ"ב 3 בינואר 2022
וימשך עד ליום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב 23 בינואר 2022

ההרשמה באתר המועצה
www.givat-zeev.muni.il
או בדוא"ל שכתובתו
sigi@givat-zeev.muni.il
לבירורים - 02-5360150/3

בשל מגבלות הקורונה לא ניתן להירשם במשרדי המועצה