מקפידים על הכללים ממ"ש!

מסכה, מרחק ושטיפת ידיים

הסכנה עוד לא חלפה.jpg