בני ובנות 65+ אנחנו מתקשרים אליכם

תרימו את השפופרת...

בני 65 אנו מתקשרים אליכם.jpg