יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים

אלימות נגד נשים היא בעיה חברתית קריטית וייחודית הדורשת את התגייסותנו כחברה –

"שיעורי האלימות של גברים כלפי נשים, על סוגיה השונים, גבוהים ביותר ואלימות מינית בפרט צובעת את מרחבי חייהן השונים של נשים מגיל צעיר. לא כל נערה ואישה מותקפות מינית, אולם כמעט כל נערה ואישה מאוימות על ידי הפוטנציאל להטרדה ולתקיפה מינית. אלימות כלפי נשים מושתתת על אי-שוויון וסדר חברתי מפלה כלפי נשים שעדיין ארוכה הדרך לפתרונם. אלימות כלפי נשים קשורה לאפליה ולנחיתות כלכלית של נשים. נשים בישראל עניות יותר ומרוויחות פחות מגברים באופן משמעותי. אלימות כלפי נשים מחוללת עוני ותלות כלכלית בבן זוג ובמדינה; התלות הכלכלית של נשים בבן זוגן האלים גוברת נוכח היעדר הזדמנויות כלכליות לנשים ומדיניות רווחה, אשר אינה תומכת דייה בביטחונן הכלכלי. כל אלו מסלימים על רקע הצטלבות של מצבי שוליות נוספים, כגון גזענות או אפליה על רקע מצב בריאותי או נטיה מינית. כך גדל הסיכוי של נשים בכלל, ונשים מקבוצות מיעוט בפרט, ליפול למלכודת הכפולה של עוני ושל אלימות, וקטנים סיכוייהן לפתח עצמאות כלכלית שתעזור להן להיחלץ מהאלימות."

(לקוח מתוך דבריה פרופ' עינת פלד, אוניברסיטת ת"א)

יום המאבק למניעת אלימות כנגד נשים.jpg