מפקד השמיניסטים של שבט ערבה - גדוד אלון

acy grcv - npes vanhbhxyho.jpg