גנים מצחצחים

פרויקט נפלא להקניית הרגל צחצוח שיניים לילדי הגנים

גנים מצחצחים-

פרויקט נפלא של המועצה להקניית הרגל צחצוח שיניים לילדי הגנים, שהוא אחד מהרגלי הבריאות הראשוניים והחשובים ביותר להקנייה בגיל הצעיר.
משרד הבריאות האגף לבריאות השן בשיתוף עם מח' חינוך במועצה, מיישמים תכנית ייחודית זו בגני טרום חובה ביישוב.
לגנים אלו מגיעה שיננית מוסמכת המתרגלת צחצוח שיניים עם הילדים, כאשר הגננות וצוות הגן לוקחים חלק פעיל בתכנית.
שיתוף פעולה עם ההורים בבית הכרחי וחשוב להצלחת מטרות התכנית.
ראש המועצה הנו תומך נלהב בתכנית שבעידודו קמה ואף מתרחבת. טבלת צחצוח מיוחדת שהופקה במיוחד עבור התכנית, מוענקת לילדים לשימוש בבית, במטרה לעודד אותם לצחצח. 
השימוש בטבלה מעלה באופן ניכר את אחוזי הצחצוח בפועל של הילדים ולפיכך התכנית מסתמנת כהצלחה! 
לחיוך שמח ובריא לכולנו

גנים מצחצחים 2.jpg

גנים מצחצחים.jpg