כנס,מעורבות חברתית בחטיבת הביניים

כנס,מעורבות חברתית בחטיבת הביניים על שם יצחק רבין.

בני נוער מכיתה ט' ומעלה המעוניינים להשתבץ במעורבות חברתית/ בגרות חברתית בגבעת זאב,

מוזמנים לפנות אל קורל בנאין רכזת מעורבות חברתית ביחידת הנוער כדי לבדוק את האפשרות לעשות זאת.
ניתן לפנות אל קורל (בהודעה בוואטסאפ בלבד) בטל - 0509902234