שומרים על שיח נקי ברשת

גבעת זאב מצטרפת לאמנת השיח הנקי

בישראל 2017 אירועי שיימינג ואלימות ברשת הולכים ומתעצמים ומתרחשים מידי יום ביומו.
 נראה שכיום, אף אחד אינו חסין ויותר ויותר אנשים מוצאים את עצמם מעורבים בפעילות מסוג זה כאשר הנפגעים העיקריים הם מטבע הדברים המשתמשים המרכזיים ברשתות החברתיות – בני הנוער.
כך, על פי מחקר שנעשה, כ- 47% מהילדים בכיתות ד'-ט' חוו הצקה במרחבים הווירטואליים וכ- 375 מהילדים היוו קורבן ללעג וצחוק באמצעים האלקטרוניים.

המפתח לשינוי מצוי בכל אחד ואחד מאתנו.
 אנחנו מחויבים לספק לתושבינו את הסביבה הבטוחה ביותר, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט המילולי.
 ולאור זאת, אנחנו נדרשים לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו למיגור התופעה, ומתחייבים בזאת:

- לשמור על שיח נקי ברשת ולהנחיל כללי ברזל לשימוש ברשתות החברתיות
 - להטמיע את האייקון "שומרים על שיח נקי ברשת", באתר האינטרנט 
 - להנגיש בכל האמצעים את מוקד התמיכה של איגוד האינטרנט לנפגעי אלימות ברשת

לקו התמיכה של איגוד האינטרנט הישראלי: 03-9700911,http://www.isoc.org.il/safe/report