דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

סגן ראש המועצה

סגן ומ"מ ראש המועצה- אלי בן חמו, מחזיק תיק שפ"ע, ניהול פרויקטים

טלפון: 5360165
מייל:  elibh@givat-zeev.muni.il


מזכירה - פלורה דוד

טלפון - 5360156
פקס - 5360122
מייל flora@givat-zeev.muni.il

 

יעוד המחלקה:

הבטחת התנהלות מערכתית המבוססת על מנהל תקין וטוהר מידות, למימוש מדיניות והחלטות יו"ר וחברי המועצה בכל תחומי הפעילות, בחיבור המשאב האנושי למטרות אלו.

שירות מיטבי ללקוחות פנים וחוץ בשגרה ובחירום.

תחומי עיסוק:

• קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש הרשות המועצה וועדותיה ומתן הנחיות לאגפים והיחידות השונות בהתאם למדיניות תוך שמירה על החוקים התקנות והצווים
• ביצוע הנחיות סטטוטוריות בהתאם לצו המועצות האזוריות
• מנגנון, כוח אדם ומשאבי אנוש ושכר- גיוס, קליטה, שכר, תנאי שירות, הדרכה, פרישה, תקן, זכויות וחובות עובדים, בהתאם לחוק להסכמים הקיבוציים ובכפוף למדיניות המועצה
• שירותים לתושב בתחומי פעילות שונים שירותי משרד הפנים ואוכלוסין
• ריכוז וועדת המועצה  ובפרט ועדת מכרזים