ועדת חובה

 

מטרת הועדה:

ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור. 

הרכב הועדה המקצועית:

  • מזכיר הרשות או נציגו מקרב עובדים בכירים
  • גזבר המועצה או נציג מטעמו
  • יועץ משפטי לרשות
  • מבקרת המועצה

הרכב ועדת המשנה:

מועצת הרשות רשאית למנות מקרב חברי מליאת המועצה את חברי ועדת משנה התמיכות.

הודעה חוזרת לציבור

הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2018

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה תאגידים המנהלים פעילות בתחום הספורט, שלא למטרה של עשיית רווח בתחומה המוניציפאלי של המועצה המקומית גבעת זאב.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*